Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua hallitukseen esitykseen eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan on hyvä, että covid-19 pandemian vaikutuksia merenkulkualalle on lievennetty ja elinkeinoelämän kilpailukykyä on edistetty. Erityisesti merikuljetukset ovat olleet merkittävässä roolissa covid-19 pandemian aikana.

Keskuskauppakamari kuitenkin haluaa kiinnittää huomiota siihen, että lausunnolla olevaa ehdotusta tulee tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta, johon vaikuttavat myös Suomessa aiemmin merenkulun tukemiseksi tehdyt päätökset. Tukitoimien tarkoituksenmukaisuutta tulee myös analysoida tarkasti, myös siitä näkökulmasta, että merenkulun tukipolitiikan tulee olla ennustettavaa, jotta investointeja uskalletaan tehdä. 

Lisäksi Keskuskauppakamari korostaa, että meriliikenteen tuet muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden ja erittäin tärkeätä, että covid-19 pandemian seurauksena merenkulkualalle annettavat tuet kohtelevat alan toimijoita tasa-arvoisesti. Keskuskauppakamari toivoo, että tätä ehdotusta tarkastellaan osana jo myönnettyä tukikokonaisuutta.

Kategoriat:Liikenne, Lainsäädäntö, Päivi Wood