Luonnos perusmuistioksi, Kestävä ja digitaalinen elpyminen liikennealalla

Kiitos mahdollisuudesta kommentoida perusmuistioita. Kannatamme VM:n eilen esittämää kirjausta, lisäksi esitämme seuraavan muutosehdotuksen:

Ehdotamme seuraavan alleviivatun kohdan muuttamista:

”Investoinnit infrastruktuuriin luovat mahdollisuuksia työllistymiselle, minkä osalta kiinnitetään erityisesti huomiota infrastruktuuriin, jota fossiiliton yhteiskunta tarvitsee. Investointeja ja rahoitusta ei allokoida aloitteisiin, joilla on negatiivisia ilmastovaikutuksia.

Muutosehdotus: Investointeja ja rahoitusta allokoidaan hankkeisiin, joilla on positiivisia ilmastovaikutuksia.

Perustelu: Mikäli jossakin hankkeessa on pieniäkin osia, joilla voidaan katsoa olevan negatiivinen ilmastovaikutus, vaikka kokonaisvaikutus olisi positiivinen, nykyinen kirjaus estäisi näiden hankkeiden toteutumisen. Lisäksi ehdotettu kirjaus heijastaisi paremmin dokumentissa SWD (2020) 98 final olevia kirjauksia.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood