Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaatiosta

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston periaatepäätökseen liikenteen automaation edistämisestä.

Keskuskauppakamari pitää erittäin hyvänä periaatepäätöksessä tunnistettuja Suomen edellytyksiä hyötyä digitalisaatiosta ja luoda Suomelle kilpailukykyä niiden avulla. Tämän periaatepäätöksen puitteissa tehtävällä kehitystyöllä on myös mahdollista tukea suomalaisten yritysten toimintaa. Keskuskauppakamari pitääkin tärkeänä, että Suomen teknologiaosaaminen tunnistettaisiin ja periaatepäätöksen jatkotyössä tuotaisiin laajemmin esille Suomen mahdollisuuksia edistää liikennesektorin kasvua ja vientiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Automaation kehittyminen tulevaisuudessa tulee edellyttämään jatkossakin tutkimus- ja kehitysrahoitusta, rahoituksen osalta ehdottaisimme, että EU-rahoituksen hyödyntämismahdollisuuksia helpotettaisiin toimijoille antamalla neuvontaa relevanteista rahoitusinstrumenteista, tavoitteena tulisi olla koko valtiohallinnon eri sektorit kattava käyttäjälähtöinen yhden luukun periaate EU-rahoituksen osalta. Keskuskauppakamari pyytää kiinnittämään periaatepäätöksen jatkotyössä suurempaa huomiota siihen, miten eri kokeiluja ja ratkaisuja pystyttäisiin skaalamaan paremmin kuin tähän mennessä.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan on hyvä, että periaatepäätöksessä on tuotu esille automaation kehitys eri liikennemuodoissa. On tärkeää, että lainsäädäntötyöhön vaikutetaan etupainotteisesti sekä EU-tasolla että relevanteissa kansainvälisissä järjestöissä.

Automaation hyödyntäminen vaatii myös hyväkuntoista liikenteen infrastruktuuria. Keskuskauppakamari pyytää kiinnittämään huomiota tähän periaatepäätöksen jatkotyössä sekä pohtimaan, millä kriteereillä automaatiota edistetään Suomen liikenneverkon eri osissa.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood