Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan direktiivin uudelleentarkastelu

Kiitos mahdollisuudesta kommentoida Suomen luonnosvastauksia julkiseen kuulemiseen. Alla Keskuskauppakamarin huomioita Suomen ehdottamiin vastauksiin.

  1. Keskuskauppakamari kiinnittää huomiota siihen, että Suomen luonnosvastauksessa on LNG:n käytön osalta todettu, että pidemmällä aikavälillä fossiilisista kaasumaisista polttoaineista tulee luopua. Olisi kuitenkin hyvä lisätä selkeä kirjaus tekstiin, että LNG on siirtymävaiheen ratkaisu.
  2. Edellä mainitussa kohdassa on myös todettu, että LPG tulisi poistaa direktiivin soveltamisalasta. Toivoisimme, että alle kirjattaisiin myös perustelut tämän kohdan osalta.
  3. Myöhemmissä kohdissa liittyen vetyyn, toivoisimme myös, että perustelut kirjattaisiin selkeästi osaksi vastausta.

Pyydämme lisäämään perustelut, koska silloin annetuilla vastauksilla olisi enemmän painoarvoa komission sisäisessä käsittelyssä kun tulevaa lainsäädäntöehdotusta ja sen perusteluja kirjoitetaan.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood