Pyydä lausuntoa

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan mukaista. Neuvosto ei sovella lakia. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja sen omia hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Yksilöi lausuntopyynnössäsi, mistä haluat pyytää lausuntoa ja perustele, miksi pyydät lausuntoa. Ota huomioon, ettei neuvostolla ole toimivaltaa käsitellä esimerkiksi harhaanjohtavaa markkinointia. Yhdellä lausuntopyynnöllä voi pyytää lausuntoa vain yhden yrityksen markkinoinnista.

Yksityishenkilölle lausuntopyyntö on maksuton. Muun kuin yksityishenkilön pyytämän lausunnon hinta on 2 270 euroa.

Ennakkolausunnon hinta on 1250 euroa. Löydät lisätietoa ennakkolausunnon pyytämisestä täältä.

Henkilötietosi

Lausunnonpyytäjän nimi ei ilmene annetusta lausunnosta. Markkinoijalle ja muille mahdollisille asianosaisille välitetään lausunnonpyytäjän nimi, mutta ei hänen yhteystietojaan.

Lausuntopyyntö talletetaan neuvoston lausuntopyyntöjen käsittelyjärjestelmään. Tehdessäsi lausuntopyynnön hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn. Henkilötietosi ovat tarpeen, jotta neuvosto voi olla sinuun yhteydessä asian käsittelyyn liittyen.

Pyydä lausuntoa