Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan vastaista. Hyvän tavan vastainen mainos voi olla esimerkiksi syrjivä tai lapsille sopimaton. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Yritys voi pyytää neuvostolta ennakkolausuntoa suunnitteilla olevan markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta. Ennakkolausuntopyyntö käsitellään mahdollisimman nopeasti.

Voit pyytää neuvostolta lausuntoa markkinoinnista, joka on käsityksesi mukaan hyvän tavan vastaista. Lausuntopyyntö on perusteltava ja sen voi tehdä sähköisellä lomakkeella. Yksityishenkilön tekemä lausuntopyyntö on maksuton. Vaikuttajan pyytämä lausuntopyyntö on maksullinen.

Neuvoston toimivaltaan ei kuulu esimerkiksi seuraavien asioiden arviointi:

  • markkinoinnin harhaanjohtavuus
  • markkinoinnin totuudenvastaisuus
  • markkinoinnin hyvän maun vastaisuus
  • poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältö
  • tuotesijoittelu


Markkinoinnin hyvät tavat digikanavissa 26.4.2022

Kuinka markkinoida alaikäisille tai vain aikuisille? Tunnistathan syrjivän markkinoinnin? Keskuskauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa perehdymme siihen, mitä digimarkkinoinnissa on otettava huomioon, jotta markkinointia ei katsota hyvän tavan vastaiseksi. Lisäksi kerromme, miten saa markkinoida vain aikuisille tarkoitettuja tuotteita ja perehdymme syrjintätapauksiin vuosien varrelta.

Tilaisuus sopii markkinoijille, median edustajille, vaikuttajille, viestintätoimistoissa työskenteleville ja alan opiskelijoille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Vastaava asiantuntija

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236