Euroopan laajuinen yrityskysely: Suomalaisyrityksillä edessä erittäin vaikea vuosi – haasteet velkaantumisessa ja työvoimakustannuksissa

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. Kuva: Liisa Takala

Yrityksillä on edessä erittäin vaikea vuosi, kun ne kamppailevat koronapandemian aiheuttamien haasteiden parissa myös ensi vuoden aikana. Suomessa ja koko Euroopassa haasteena on työvoimakustannusten korkea taso ja velan takaisinmaksu. Tiedot käyvät ilmi eurooppalaisten kauppakamarien yhteisjärjestö Eurochambresin kyselystä. Suomesta kyselyyn osallistui lähes 1900 kauppakamarien jäsenyritystä. Kaiken kaikkiaan vastaajia oli yli 58 000.

Koronapandemia vaikuttaa yritysten tuottavuuteen ja kysyntään myös vuoden 2021 aikana. Euroopassa yritysten suurimmat haasteet ovat työvoimakustannusten korkea taso sekä koronaviruspandemian aikana kertyneen velan takaisinmaksu. Suomalaisten yritysten huolet työvoimakustannusten kehityksen kanssa ovat linjassa muun Euroopan kanssa, mutta Suomen toiseksi suurin haaste on pula osavasta työvoimasta.

”Velan takaisinmaksu nähdään ongelmana erityisesti Bulgariassa, Kreikassa, Italiassa ja Serbiassa. Mielenkiintoista on, etteivät yritykset yleisesti ottaen näe Brexitiä yhtenä suurimmista haasteista vuonna 2021 – paitsi tietysti Irlannissa”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Monet Euroopan maat säätävät rajoituksia, mitkä vähentävät yritysten tuottavuutta ja ihmisten kulutusta. Vuosi 2021 on epävarmuuden peitossa. Keskeisten haasteiden lisäksi yrityksiltä kysyttiin odotuksista 1) kotimaan tulojen, 2) vientitulojen, 3) työntekijöiden lukumäärän, 4) investointien ja 5) yleisen luottamuksen suhteen.

”Yritysten näkymät ovat heikentyneet sekä Suomessa että koko Euroopassa. Suomen kohdalla karkeasti kolmannes yrityksistä odottaa kotimaisen myynnin, investointien ja yleisen kehityksen heikkenevän vuonna 2021. Viennin ja työllisyyden suhteen noin neljännes yrityksistä odottaa tilanteensa heikkenevän ensi vuonna”, Kotamäki summaa.

”Jo viime vuonna eurooppalaisten yritysten odotukset viennistä suorastaan romahtivat. Näin sitten kävikin, vaikka kaikki yllättänyt koronapandemia moninkertaistikin vaikutuksen. Viime kyselyn odotusten romahtamisen takia muutos vuoden 2021 odotuksissa on vähäinen, mutta edelleen odotukset heikkenevät hieman”, Kotamäki sanoo.

Eurochambresin kysely korostaa koronapandemian talousvaikutusten syvyyttä ja rakennetta. Poliittisessa päätöksenteossa on pidettävä mielessä myös riskit.

”Riskinä on, että useatkin yritykset ajautuvat maksukykyongelmiin – varsinkin pandemian pitkittyessä tai elpymisen hidastuessa. Euroopan laajuudessa kyselyn perusteella näyttää siltä, että yritysten odotukset ovat vähintään yhtä pessimistisiä kuin finanssikriisin jälkeen tai Euroopan velkakriisin jälkeen”, Kotamäki sanoo.

Eurochambresin kysely tehtiin syyskuun 2020 aikana ja siihen osallistui yli 58 000 yritystä 29 Euroopan maasta. Kysely on Euroopan suurin yrityskentälle suunnattu kysely. Kyselyyn osallistuivat seuraavat Euroopan maat: Belgia, Bulgaria, Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki, Turkki, Unkari ja Viro.

Kategoriat:Talous, EU, Koronakriisi, Mauri Kotamäki