Keskuskauppakamari: Sujuva luvitus luo investointeja

Lupa- ja viranomaisprosesseihin tarvitaan ennakoitavuutta ja sujuvuutta, jotta elinvoimaiset hankkeet saadaan etenemään ja Suomi on tarpeeksi houkutteleva paikka investoinneille. Koronakriisin moukaroima Suomi kaipaa nyt paluuta kasvu-uralle. Talouden kohentamiseksi tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä investointeja, toteaa Keskuskauppakamari. 

”Reunaehto investointien saamiseksi Suomeen on nykyistä sujuvampi ja nopeampi luvitusjärjestelmä. Sujuva luvitus tuo mukanaan positiivisia työllisyysvaikutuksia ja verotulojen kasvua”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenteen ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Päivi Wood.  

Nykyisessä taloustilanteessa Suomella ei ole varaa jäädä odottamaan ennakoimattomia luvitusprosesseja tai vuosien valituskierteitä. Suomessa tarvitaan kipeästi yksityisiä investointeja julkisten investointien rinnalle, jotta talous saadaan nousuun. 

Lupa- ja viranomaisprosessien sujuvuuteen ja nopeuteen on löydettävä ratkaisu maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa. Wood toteaa, että syyskuun alussa voimaan tullut laki ympäristölupa-asioiden yhteensovittamisesta on hyvä esimerkki siitä, kuinka monen viranomaisen toiminnot saadaan yhden luukuun taakse. Edellytykset Suomessa ovat erinomaiset siihen, että asiointia voidaan kehittää kohti yhden digitaalisen luukun periaatetta myös maankäyttö- ja rakennuslain osalta. 

”Viivästykset kaavoitukseen ja luvitukseen liittyen ovat raskaita kaikenkokoisille yrityksille. Pahimmillaan prosessit johtavat siihen, että investoinnit jäävät tekemättä. Suomen lupamenettelyjen päällekkäisyydet yhdistettyinä hitaisiin ja raskaisiin prosesseihin ja ennakoimattomiin valituskierteisiin kääntää investoinnit Suomen rajojen ulkopuolelle. Koronakriisi on tuonut epävarmuutta jo aivan riittävästi”, Wood sanoo.  

Nopeutta käsittelyyn saadaan vapauttamalla rutiininomaiset luvitukset ilmoituksenvaraisiksi. Tällä vapautetaan osaavia resursseja lyhentämään ruuhkautuneita käsittelyaikoja. Lupa, valvonta ja raportointimenettelyt tulee saattaa samaan järjestelmään.  Säädösten ja prosessien päällekkäisyydet saattavat pahimmillaan johtaa ennakoimattomiin yhteisvaikutuksiin.

 ”Kansainvälinen kilpailu investoinneista on kovaa. Luvituksen ennakoitavuus ja nopeus nousevat usein avainasemaan, kun yritykset tekevät päätöksiä sijoittautumisestaan. Lupia ja ilmoitusvelvollisuuksia tulee yhdistää ja järkevöittää, niin että nopeutta käsittelyaikoihin saadaan lisää”, Wood sanoo.

“Valituskierteistä johtuvaa ennakoimattomuutta voidaan poistaa rajaamalla valitusoikeutta. On tärkeää voida määritellä, kenellä on oikeus valittaa mistäkin asiasta ja vaatia, että valittaja olisi jättänyt kirjallisen muistutuksen tai huomautuksen aiemmin”, Wood sanoo.

Kategoriat:Työllisyys, Kilpailukyky, Alue- ja rakennepolitiikka, Päivi Wood