Keskuskauppakamari: Suomen kestävän kasvun ohjelma luo hyvät edellytykset talouden uudistumiselle – liikennehankkeiden puuttuminen pettymys

01.12.2020
Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky
Johanna Sipola

Uusimmat

Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola

Suomen kestävän kasvun ohjelma edistää erinomaisella tavalla kasvun ja viennin mahdollisuuksia, digitalisaatiota, kestäviä investointeja ja siirtymää kohti vihreää taloutta. Toisin kuin valtiovarainministeri Vanhanen (HS 28.11.), Keskuskauppakamari haluaa ohjelmaan mukaan myös väylähankkeet. 

Hallitus antaa tänään eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta eli siitä, miten EU:n elpymisvälineen noin 2,3 miljardin rahoitus on tarkoitus käyttää Suomessa.  

Keskuskauppakamari kannattaa EU:n elvytyspakettia, sillä EU:n sisämarkkinoiden toipumisella on suuri merkitys jokaisen jäsenmaan oman talouden kääntämisessä kasvu-uralle.  

”Euroopan elpyminen ja EU:n jäsenmaiden saaminen kasvu-uralle vaativat suuria julkisia ja yksityisiä investointeja. Suomen kestävän kasvun ohjelma painottuu aivan oikein hankkeisiin, jotka edistävät talouden uudistumista ja kasvua”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola. 

”TKI-toiminnan kunnianhimon ja vaikuttavuuden nostaminen, teollisuuden uudistusten ja investointien tukeminen sekä kansainvälisten osaajien ja investointien houkuttelu ovat esimerkkejä Suomen kilpailukykyä vahvistavista, kannatettavista toimenpiteistä”, sanoo Sipola. 

Selonteosta poiketen, Keskuskauppakamari haluaa ohjelmaan mukaan myös strategiset liikenteen infrahankkeet.  

”On pettymys, että liikenneinfra ollaan jättämässä ohjelman ulkopuolelle. Suomi tavoittelee liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii investointeja myös väyläinfraan, sillä sujuvat liikenneyhteydet vähentävät päästöjä”, sanoo Sipola. 

Panostukset liikenneinfraan tukisivat vientiteollisuuden kilpailukykyä.  

”Väyläverkkomme kärsii 2,8 miljardin euron korjausvelasta ja investointivelan arvioidaan olevan jopa 15 miljardia. Jäämme infran kunnossa jälkeen verrokkimaistamme kuten Ruotsista. Nyt jos koskaan meillä olisi mahdollisuus ottaa pysyvä kilpailukykyloikka ja kuroa umpeen väylien korjausvelkaa”, Sipola sanoo. 

Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen tulee edetä kestävän kasvun ohjelman kanssa ripeästi. 

”Selonteossa linjataan periaatteista, mutta yksityiskohdat ovat vielä auki. Tarkennuksia tarvitaan pikaisesti, jotta yritykset voivat edetä suunniteltujen hankkeiden kanssa. Elvytys on saatava käyntiin mahdollisimman pian, jotta talous saadaan käännettyä kasvu-uralle”, Sipola sanoo. 

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172

Kategoriat:Liikenne, Työllisyys, EU, Johanna Sipola