Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus: Monimuotoisuus pörssiyhtiöiden johdossa toteutuu vaihtelevasti

Joka viides pörssiyhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsen on ulkomaalainen, ilmenee Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta. Vaikka molempien sukupuolten edustus hallituksessa toteutuu pörssiyhtiöissä hyvin, monimuotoisuutta koskevien periaatteiden raportointi tuottaa yhtiöille vaikeuksia. Monimuotoisuutta koskevat tavoitteet on ilmaistu usein ympäripyöreästi eikä tavoitteiden toteutumiseen oteta selvää kantaa.  

”Julkinen keskustelu monimuotoisuudesta keskittyy usein naisten osuuteen yhtiöiden hallituksissa ja johdossa. On kuitenkin tärkeää tarkastella monimuotoisuutta myös laajemmin. Osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus yhtiön hallituksessa ja toimivassa johdossa tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin. Monimuotoisuus edistää usein myös yritysten vastuullisuutta, kun eri näkökohdat tulevat otetuksi päätöksenteossa huomioon”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. 

Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta, jossa on selvitetty pörssiyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien monimuotoisuutta. Katsauksessa on selvitetty hallitusten ja johtoryhmien jäsenten toimikausien kestoa, ikää, sukupuolta, työkokemusta, koulutusta ja kansainvälisyyttä. 

Vaihtuvuus pörssiyhtiöiden johdossa on suurta ja urakierto nopeaa. Joka kuudes hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen on tänä vuonna vaihtunut. Hallituksen jäsenen toimikauden kesto on keskimäärin 4,7 vuotta. Toimitusjohtajien toimikauden pituus on keskimäärin 5,4 vuotta ja johtoryhmän jäsenillä 3,8 vuotta. 

Naisten osuus sekä pörssiyhtiöiden hallituksissa että toimivassa johdossa on ennätyssuuri. Hallitusten jäsenistä 30 prosenttia on naisia. Toimivasta johdosta eli toimitusjohtajista tai johtoryhmän jäsenistä naisia on 24 prosenttia. 

”Naisilla toimikauden pituus on keskimäärin miehiä lyhyempi. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa ja toimivassa johdossa kasvaa koko ajan”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen. 

Kahdella kolmesta hallitusjäsenestä on kokemusta liiketoimintojen johdosta. Toimitusjohtajakokemusta on 46 prosentilla hallitusjäsenistä. Miehillä on toimitusjohtajakokemusta selvästi useammin kuin naisilla. Suurimmalla osalla johtoryhmien jäsenistä on kaupallinen tai tekninen koulutus 

Hallitusten jäsenten keski-ikä on 56 vuotta, toimitusjohtajien 52 vuotta ja muiden johtoryhmän jäsenten 49,3 vuotta. Ulkomaalaisten osuus hallitusten jäsenistä on 21 prosenttia. Toimitusjohtajista ulkomaalaisia on 11 prosenttia ja muista johtoryhmän jäsenistä 21 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisilla hallitusjäsenillä on keskimääräistä useammin kokemusta liiketoimintojen johdosta tai toimitusjohtajan tehtävistä. Johtoryhmissäkin ulkomaalaiset toimivat useimmiten liiketoimintojen johtajina. 

Pörssiyhtiöillä on velvollisuus raportoida vuosittain hallituksen monimuotoisuutta koskevista periaatteistaan ja niiden toteutumisesta. Vaikka monimuotoisuus ja molempien sukupuolten edustus hallituksissa toteutuu pörssiyhtiöissä keskimäärin hyvin, selvityksessä havaittiin, että monimuotoisuutta koskevien periaatteiden raportoinnissa on edelleen kehittämisen varaa.  

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa, johon on osallistunut jo yli 200 naisjohtajaa.  

Lisätietoja: 

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Naisjohtajat, Anne Horttanainen, Ville Kajala