Liikenne liian helppo kohde leikkauksille – päätökset romuttavat Suomen mahdollisuudet hyödyntää EU-rahoitusta

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopolitiinen asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Liisa Takala.

Kehysriihen päätökset kirittää vihreää siirtymää nopeuttamalla investointien luvitusta saa Keskuskauppakamarilta kiitosta. Toisaalta päätökset liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ovat suuri pettymys, sillä leikkaukset vaikeuttavat merkittävästi Suomen mahdollisuuksia hyödyntää EU-rahoitusta infraan. Keskuskauppakamarin mukaan huonokuntoinen infra on myrkkyä päästövähennyksille ja liikennesektorin päästöjä tulisi leikata. Nykytilanteessa on huomioitava myös Suomen logistisen sijainnin muutos Venäjän hyökkäyssodan myötä sekä toimivien yhteyksien merkitys.

Kehysriihen päätökset panostuksista TKI-investointeihin edistävät suomalaisia innovaatioita ja puhtaita investointeja. Investointien luvituksen nopeuttaminen, erityisesti vihreää siirtymää edesauttavien investointien luvituksen nopeuttaminen, on Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntija Päivi Woodin mukaan selkeä parannus yritysten toimintaympäristöön Suomessa.

”TKI-investointien ja luvituksen nopeuttaminen sekä lupaviranomaisten ja hallinto-oikeuksien resursseihin kohdistuvat panostukset auttavat yrityksiä matkalla kohti vihreää siirtymää. Panostuksia tervehditään ilolla, mutta toimeenpano ratkaisee”, sanoo Päivi Wood.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kohdistuu suurimmat, 127 miljoonan euron leikkaukset. Keskuskauppakamarin mukaan ilman riittävää rahoitustasoa infran rapistuessa myös liikenteen päästöt kasvavat.

”Näillä leikkauksilla käytännössä romutetaan myös Suomen mahdollisuudet hyödyntää EU-rahoitusta infraan. Kun perusväylänpitoa halutaan syystäkin varjella tulevissa leikkausten kohdennuksissa, käytännössä kassa on tyhjä uusille infrainvestoinneille. Jos Suomesta ei löydy kansallista rahoitusta, ei EU-rahoitustakaan pystytä hyödyntämään”, sanoo Wood. 

Keskuskauppamarista muistutetaan, että Venäjän hyökkäyssota muuttaa myös Suomen logistista sijaintia.

”Venäjän ilmatilan sulkeminen, konttiliikenteen ongelmat sekä kohonneet energian hinnat vaikuttavat kuljetuskustannusten lisäksi myös kuljetusten toiminta- ja huoltovarmuuteen, viime kädessä siihen, mikä on Suomen logistinen sijainti ja Suomen saavuttavuus”, sanoo Wood.

”Meidän on pidettävä huolta siitä, että suhteellinen logistinen sijaintimme ei karkaa yhä kauemmas maailman markkinoilta kohoavien energiahintojen ja rapistuvan infran myötä”, toteaa Wood.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood