Sodan vaikutukset muuttavat maailmankauppaa – arvoketjut uusiksi

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala.

Venäjän sodan vaikutukset tuntuvat jo nyt eri puolilla maailmaa, järkyttävimmät ja tuhoisimmat vaikutukset sodalla on Ukrainassa. Sodan vaikutukset tulevat muuttamaan myös maailmankauppaa merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Muun muassa globaalit arvoketjut menevät uusiksi, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) tuoreen ennusteen mukaan maailmankaupan kasvu hidastuu. Syynä on jo entuudestaan jännitteisissä ja kuormittuneissa tuotantoketjuissa ilmenevät häiriöt eri puolilla maailmaa.

”Erityisen paljon ongelmia on raaka-ainemateriaalien saatavuudessa tietyissä ryhmissä, joissa Venäjä ja Ukraina ovat merkittäviä raaka-aineiden toimittajia globaalisti. Vakavista tuotanto- ja toimitusongelmista johtuen tiettyjen tuotteiden saatavuus heikkenee ja hinnat nousevat”, Toivakka sanoo. Toivakka on myös ICC Suomen maajohtaja.

ICC:n raportti ennustaa, että erityisesti globaaliin elintarvikeketjuun sodalla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia. Ukrainan ja Venäjän osuus globaalista viennistä on esimerkiksi vehnän osalta 25 prosenttia ja ohran osalta 20 prosenttia. Auringonkukan siementen ja öljykasvien osalta Ukrainan ja Venäjän osuus on 70 prosenttia.

”Tämä tietää voimakasta hintojen nousua maataloustuotteissa. Esimerkiksi vehnän hinta on ICC:n raportin mukaan noussut tammikuun tilanteeseen verrattuna jo 88 prosenttia”, Toivakka sanoo.

Ongelmat eivät koske vain maataloustuotteita. Myös metallien hinnat ovat nousseet huimasti tammikuuhun verrattuna. Esimerkiksi nikkelin hinta on ICC:n raportin mukaan noussut 63 prosenttia, alumiinin 17 prosenttia ja teräksen 14 prosenttia.

”Sodan vaikutukset ulottuvat myös maailmankauppaan laajemmin, kun ilmapiiri kiristyy. Kansainvälisen kaupan vapautuminen saa vakavia iskuja ja jo käynnissä oleva protektionismin aalto voimistuu entisestään. Yhteistyö eri maiden ja alueiden välillä vähenee ja blokkiutuminen voimistuu. Ongelmat tuotantoketjuissa voimistuvat entisestään. Maailmankauppa on nyt vahvasti politisoitunut ja sodan väline”, Toivakka sanoo.

Vapaakauppasopimusten loppuunsaattaminen tärkeää

Toivakka muistuttaa, että sodan vaikutusten keskellä on muistettava, että kauppaa käydään ja suomalaiselle osaamiselle on suurta tarvetta maailmalla.

”On tärkeää, että EU jatkaa voimakkaasti vapaakaupan edistämistä. Keskeneräisiä vapaakauppasopimusratifiointeja on EU:lla useita, valitettavasti niiden edistämistahti on merkittävästi hiipunut. Nyt olisi myös oikea hetki kaivaa jääkaapista esiin EU:n ja Yhdysvaltain jo pitkälle neuvottelema TTIP-vapaakauppasopimus. Vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa kauppasopimusten loppuunsaattaminen on erityisen tärkeää”, Toivakka sanoo.

ICC:n keskipitkän aikavälin arviot maailmankaupan trendeistä

ICC:n raportti myös ennustaa Venäjän sodan keskipitkän aikavälin arvioituja vaikutuksia maailmankauppaan:

1)      Siirtymä vihreään energiaan nopeutuu. Irtaantuminen Venäjän fossiilisesta energiasta kohti monimuotoisempaa uusiutuvaa energiaa.

2)      Kasvavat globaalit logistiikkaongelmat lisäävät painetta tuotantoketjun uudelleenarviointiin ja hankintojen uudelleensijoittumiseen lähemmäksi.

3)      Internet alueellistuu (splinternet) kahdeksi eri versioksi:

a)       avoin internet , joka on hajautettu ja markkinaehtoinen

b)      suljettu internet, joka on keskitetty ja valtiovetoinen.

”Muutokset maailmankaupassa tulevat olemaan merkittäviä. Ihan kaikkea emme edes vielä tiedä. Vain sen, että paluuta entiseen ei ole”, Toivakka sanoo.

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Vienti, Ukraina, Lenita Toivakka