Vauhtia vientiin ja kilpailuetua markkinoilla – Keskuskauppakamari julkaisi oppaan kauppasopimusten hyödyntämiseksi

10.09.2021
Asiantuntija, kansainvälinen kauppa
Hannele Visuri

Uusimmat

Keskuskauppakamari on julkaissut oppaan, joka auttaa yrityksiä EU:n kauppasopimuksien ja tullietuuksien hyödyntämisessä tavarakaupassa. Edut ovat saatavilla kaikille, mutta niiden hyödyntäminen vaatii yrityksiltä kauppasopimusehtojen ymmärtämistä, muistuttaa Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri.

”Euroopan unioni on solminut yli 40 kauppasopimusta kattaen lähes 80 maata, ja lisää neuvotellaan koko ajan. Kauppasopimukset tarjoavat yrityksille muun muassa kilpailuetua, parempia katteita ja uusia markkinamahdollisuuksia”, sanoo Visuri.

Näkyvin hyöty EU:n kauppasopimuksista yrityksille on tavaratullien poistuminen kokonaan tai tullien alennus. Kauppasopimusten hyödyt eivät kuitenkaan tule automaattisesti vaan vaativat yritykseltä esimerkiksi tullinimikkeen määrittämistä ja tuotteen alkuperän tuntemista.

”Tuotteiden alkuperillä on merkittävä rooli EU:n kauppasopimusten hyödyntämisessä. Siksi alkuperäasioita ei voi ohittaa. Myöskin tullietuuksien saaminen edellyttää, että tuotteen tulee olla EU:n tai sopimuskumppanimaan alkuperää joko kokonaan tuotettuna tai riittävästi jalostettuna”, sanoo Visuri.

Alkuperän lisäksi kauppasopimukset asettavat ehtoja kuljetukselle ja alkuperäselvityksen annon suhteen. Nämä kaikki esitellään oppaassa. Oppaassa on myös sanasto helpottamaan EU:n kauppasopimuksiin liittyvien käsitteiden ymmärtämistä sekä hyödyllistä tietoa yrityksille.

“Uskomme, että oppaasta on hyötyä erityisesti PK-sektorille, joka on EU:n talouden tukipylväs ja tosiasia, jota on syytä korostaa. Kansallisen etumme mukaista on hyödyntää olemassa olevia vapaakauppasopimuksia niin laajasti kuin mahdollista. Uskon, että nyt julkaistava opas auttaa omalta osaltaan tämän tavoitteen saavuttamisessa”, sanoo kauppaprosessiryhmän puheenjohtaja, Wärtsilän Anne Särkiniemi.

Keskuskauppakamarin tuore opas ”Askeleet EU:n kauppasopimusten hyödyntämiseen” tarjoaa tiivistettyä ohjenuoraa EU:n kauppasopimusten hyödyntämiseen ja esittää askelmerkit ehtojen täyttämiseen. Oppaan laatimisessa on ollut mukana Keskuskauppakamarissa toimivan kauppaprosessiryhmän ammattilaisia sekä ulkoministeriön, Suomen tullin ja Euroopan komission lähteitä.

Keskuskauppakamari järjestää tietoiskun kauppasopimusten hyödyntämisestä 6.10.2021 klo 11.30. Lisätietoja täällä.

Liite: Askelmerkit EU:n kauppasopimusten hyödyntämiseen

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Hannele Visuri