Vetoomus ammatillisen koulutuksen toimijoilta: Nyt ei ole aika ammatillisen koulutuksen isoille rahoitusmuutoksille

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. Kuva: Liisa Takala.

Ammatillisen koulutuksen toimijat ja elinkeinoelämä vetoavat päättäjiin, että koulutuksen rahoitusmallin uudistukset käsitellään osana kokonaisvaltaista toisen asteen kehittämistä. Ammatillista koulutusta pitää jatkossakin tarkastella yhtenä kokonaisuutena työelämän osaamistarpeista lähtien. Rahoitusta ei pidä eriyttää nuorten ja aikuisten osalta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut lakiesityksen, jossa myllättäisiin jälleen kerran ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää. Vuoden 2018 alusta alkaen ammatillinen koulutus on toiminut yhden lainsäädännön ja rahoitusmallin piirissä. Nyt rahoitus halutaan jakaa kahtia nuorten ja aikuisten osiin.  

Ammatillista koulutusta ja elinkeinoelämää edustavat toimijat korostavat, ettei hallituskauden loppuvaiheessa pidä tehdä pistemäistä uudistusta rahoitusmalliin.  

Oppilaitokset ja opettajat ovat joutuneet sopeutumaan viime vuosina merkittäviin muutoksiin, joista viime hallituskaudella tehdyn ison kokonaisuudistuksen jälkeen heti perään tuli oppivelvollisuuden pidentäminen.  

Ammatillisessa koulutuksessa yli puolet opiskelijoista on aikuisia. Laissa ja tutkintojen perusteissa nuoria ja aikuisia koskevat täsmälleen samat oppimistavoitteet.  Nuorten yksilöllistä tukea, jolla muutosehdotuksia on perusteltu, voidaan parantaa nykyisen rahoitusmallin puitteissa. 

Uudistusta ajetaan hätäillen ja koulutuskentän näkemysten vastaisesti 

Rahoitusmallin iso uudistus nyt vetäisi maton niiden oppilaitosten jalkojen alta, jotka ovat tehneet hyvää työtä voimassa olevien rahoituskriteerien pohjalta. Nykyiset kriteerit kannustavat oppilaitoksia siihen, että opiskelijat, joko nuoret tai aikuiset, suorittavat tutkinnon, työllistyvät ja koulutuksen sisällöt vastaavat työelämän vaatimuksia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tiistaina laajakantoisia ehdotuksia koskien toisen asteen koulutuksen muutoksia tulevaisuudessa. Ehdotetut koulutusuudistukset pitää käsitellä kokonaisuutena.  

Kesällä ministeriölle annetuissa lausunnoissa yli 70 prosenttia lausunnonantajista suhtautui rahoituslainsäädännön uudistamiseen kielteisesti, sillä nykyisen mallin toimivuutta ei ole vielä arvioitu eikä uudistuksen vaikutuksista ole tietoa. Hallitus on sitoutunut tietoon perustuvaan päätöksentekoon.  

  • Suomessa suoritetaan yli 60 000 ammatillista tutkintoa vuodessa.  
  • Tutkintojen suorittajista noin 20 000 on nuoria ja yli 40 000 on aikuisia (yli 20-vuotiaita).  
  • Ammatillisen koulutuksen rahoitus on yli 2 miljardia euroa.  
  • Rahoitusmallin jakaminen kahtia heikentäisi yli 20-vuotiaiden mahdollisuuksia ammatillisiin opintoihin, mikä heikentäisi osaavan työvoiman saatavuutta. Tilanne korostuisi alueilla, joissa nuorten määrä vähenee voimakkaimmin. 

Allekirjoitukset ja lisätiedot:

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, puh. 050 344 2554
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtava asiantuntija Mirja Hannula, puh. 040 500 2506
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL, hallituksen puheenjohtaja Antti Loukola, puh. 050 377 8734
Keskuskauppakamari, johtava asiantuntija Mikko Valtonen, puh. 40 867 8250
Kirkon työmarkkinalaitos, neuvottelupäällikkö Ulla Westermarck, puh. 050 595 8984
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, koulutusjohtaja Susanna Kumpulainen, puh. 040 735 2138
Sivistystyönantajat, johtaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
Suomen Yrittäjät, koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen, puh. 044 985 5005 

Kategoriat:Osaaminen, Mikko Valtonen