Muistutus yrityksille pakotteiden kiertoyrityksistä

Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri. Kuva: Elmo Eklund.

Yritysten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta vientiprosesseissa tämänhetkisessä tilanteessa, jossa yritykset voivat kohdata pakotteiden kiertoyrityksiä. Yrityksenä voi olla esimerkiksi ostojen ketjutusta loppuasiakkaan häivyttämiseksi missä tahansa vaiheessa. Pakotteiden noudattamisen perusteluksi ei riitä, että yrityksen asiakas ei ole Venäjällä, vaan yrityksen tulee selvittää, minkälaisen asiakkaan kanssa yritys on tekemisissä (omistus- ja määräysvalta) ja varmistaa loppukäyttäjä.

Muistilista yrityksille:

SELVITÄ: Ole oma-aloitteinen ja aktiivinen pakotetilanteen selvittämisessä. Pakotteet ovat velvoittavia.
SUUNNITTELE: Mieti yrityksen toimintaan sopiva pakote-compliance-prosessi. Selonottovelvollisuus suhteutetaan yrityksen resursseihin.
KIRJAA YLÖS: Kaikki selvitystyö pakotevapaan liiketoiminnan takaamiseksi tulee dokumentoida.
SEURAA: 11. pakotepaketti on tulossa.
KYSY: Jos olet epävarma, miten toimia, ota yhteyttä viranomaisiin.
ILMOITA: Epäilyttävästä toiminnasta tai yhteydenotoista voi ilmoittaa Tullin vihjepalveluun tai Suojelupoliisiin proliferaatiovalvonta@supo.fi.

Pakotteiden rikkominen on rangaistavaa. Seuraamusvaihtoehdot ovat sakkoa tai vankeutta.

Lisätietoja pakotteista:
Ulkoministeriö
Tulli
EastCham
EastCham: Miten toimit oikein pakoteympäristössä?

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781

Kategoriat:Venäjä-pakotteet, Venäjä-pakotteet, Hannele Visuri