MEN 10/2014: Markkinointiarpajaiset Facebook-sivustolla

Lausunto:    MEN 10/2014                                      24.3.2014
Mainostaja: Citycon Oyj
Media:         Internet
Päätös:        Vapauttava lausunto

MARKKINOINTIARPAJAISET FACEBOOK-SIVUSTOLLA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä liittyen Citycon Oyj:n Facebook -sivustolla olleeseen joulukalenteri -arvontaan. Lausunnon pyytäjän mukaan joulukalenteri on arvontana ja mainontana epäeettisesti toteutettu. Arvonta on toteutettu ”onnenpyörän” tavoin, ja osallistujalle on tarjolla kolme pyöräytystä päivittäin. Jotta onnenpyörää voi pyörittää, on pakko ”tykätä” mainostajan Facebook -sivusta.

Lausunnon pyytäjä katsoo, että voittomahdollisuus onnenpyörässä on marginaalinen applikaation pyörän visuaalisen ilmeen laskennallisesta todennäköisyydestä. Tämä on erittäin harhaanjohtavaa. Lausunnon pyytäjän mukaan sovellus on visuaalisesti toteutettu vaikuttamaan siltä, että voitto osuisi omalle kohdalle helposti, mutta sovellus arpookin oikeat voitot osallistujalle erittäin epäedullisesti.

Mainos       

Arvonta on toteutettu Facebook -sivustolla ns. onnenpyöränä. Onnenpyörän lohkoissa on ollut jouluaiheisia kuvia tai merkittynä rahamäärät ”10 €”, ”20 €”, ”50 €” ja ”100 €”. Arvonnan yhteydessä on ollut muun muassa seuraavia tekstejä: ”Tykkää ja pelaa joulupyörää. Voita lahjakortteja kauppakeskukseen vaikka päivittäin.” ja ”Joulupyörä. Onko tänään sinun onnenpäiväsi? Pyöräytä joulupyörää ja huomenna uusiksi! Pyöräytä. Kolme pyöräytystä jäljellä.”. Arvontaan on voinut osallistua kerran päivässä, ja pyörityksiä on ollut kerralla kolme. Sivustolla on ollut linkki arvonnan sääntöihin.

Arvonnan säännöissä on ilmoitettu, että arvonnassa palkintoina on lahjakortteja kauppakeskusten nimeltä mainittuihin liikkeisiin. Palkintojen suuruudet ja kappalemäärät on ilmoitettu säännöissä.

Mainostajan lausuma

Mainostajan mukaan on ikävää, että Joulupyörä-kampanja on aiheuttanut mielipahaa. Mainostaja toteaa kuitenkin noudattaneensa lakia, eettisiä ohjeita ja kyseisen palvelun (tässä tapauksessa Facebookin) sääntöjä kaikissa toteuttamissaan kampanjoissa. Kampanjan säännöt on luettavissa ja selvästi esillä kilpailusivulla, ja niissä on mainittu yksityiskohtaisesti muun muassa palkintojen arvo ja määrä.

Mainostaja toteaa, että kilpailuun osallistuminen on ollut vapaaehtoista, mutta kilpailu ei ole ollut pelattavissa, jos sitä ylläpitävästä sivusta ei ole ”tykännyt”. Kampanjaan osallistuminen ja ehdot noudattavat Facebookin sääntöjä.

Joulupyörä-kampanja on ollut poikkeuksellisen suosittu kilpailu, mikä on tullut mainostajalle yllätyksenä. Mainostaja toteaa lisänneensä palkintojen määrää tasapainottaakseen tilannetta. Joulupyörä-kampanja ja sen voittomahdollisuudet olivat verrattavissa muun muassa hedelmäpelisovelluksiin, joita on ollut viime aikoina runsaasti Facebookissa.

Mainostaja toteaa pyrkineensä kampanjassaan pirteään jouluilmeeseen ja samalla erottautumaan muista joulukampanjoista. Tämän vuoksi joulukalenterin sijaan kilpailussa käytettiin joulupyörää. Tarkoitus oli luoda jouluinen ja positiivinen tunnelma, jossa useammalla oli mahdollisuus voittaa harvan sijaan.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja yksittäisten mainosten hyvän tavan mukaisuudesta ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussäännöt. Mainonnan eettinen neuvosto ei ota kantaa siihen, onko mainonta lainmukaista tai noudattaako se esimerkiksi erilaisten viestintäpalveluiden tarjoajien sääntöjä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjä sovelletaan kaikkeen markkinointiviestintään, jonka tarkoituksena on tavaran tai palvelun myynnin edistäminen. Markkinoinnin käsitettä tulkitaan laajasti. Se tarkoittaa kaikkia viestinnän muotoja, joita markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa ja joiden ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että markkinointiarpajaisten järjestäminen on lähtökohtaisesti sallittu myynninedistämiskeino. Erilaisia arvontoja ja kilpailuja myös käytetään yleisesti kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa. Neuvosto toteaa myös, että lausuntopyynnön kohteena on Facebook -sivustolla esillä ollut onnenpyörän muodossa toteutettu arvonta. Arvontaa ei ole kytketty tietyn hyödykkeen myynninedistämiseen, vaan se liittyy mainostajan kauppakeskusten ns. brändin rakentamiseen. Arvontaan osallistuminen on edellyttänyt sivustosta ”tykkäämistä”. Arvonnan säännöt ovat olleet esillä arvonnan yhteydessä, ja niistä on käynyt ilmi muun muassa palkintojen arvo ja kappalemäärät. Neuvosto katsoo, ettei Joulupyörä-kampanjaa voida pitää hyvän tavan vastaisena.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainonta ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaista. Mainoskampanja ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, varatuomari Tarja Heinilä-Hannikainen, dosentti Annukka Jyrämä, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, varatuomari Raija Tuokko ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                  Riina Hero
puheenjohtaja                                                        sihteeri