MEN 10/2021: Discovery Networks Finland Oy

Lausunto:
MEN 10/2021
Markkinoija:
Discovery Networks Finland Oy
Media:
sovellus
tv
Päätös:
vapauttava
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoksen esitystapa huomioon ottaen ohjelman mainos ei ollut hyvän tavan vastainen. Neuvosto kuitenkin muistutti, että kun mainoksessa mainitaan aihe tai tapahtuma, johon liittyy paljon kärsimystä, mainostajan on kiinnitettävä erityistä huomiota asian esitystapaan ja pidettävä mielessä mainostajan yhteiskunnallinen vastuu.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Discovery Networks Finland Oy:n Dplay-suoratoistopalvelun Rikoksen anatomia -ohjelman mainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainoksessa näytetään yksittäisen rikoksen uhrin hautapaikkaa. Mainos on hänen mukaansa tämän vuoksi eettisesti arveluttava rikosten uhrien omaisten ja lähipiirin näkökulmasta. He joutuvat kohtaamaan mainontaa, jossa hyödynnetään heidän omaisensa tragediaa.

Markkinointi

Kysymyksessä on Rikoksen anatomia -ohjelman mainos. Mainoksessa kerrotaan seuraavaa: ”Rikostapaukset, jotka pysäyttivät koko Suomen: Hyvinkään paloittelusurma, eno, Töölön ammuskelu. Rikoksen anatomia. Uusi kausi. Vain Dplay:ssä.” Mainoksen kuvituksena on useita rikoksiin liittyviä valokuvia.

Markkinoijan vastaus

Mainosvideon tarkoituksena on esitellä ohjelman sisältöä selkeästi ja aidoilla tapahtumaan liittyvillä kuvilla. Kuvat liittyvät tapahtumapaikkoihin, mutta omaisten tai uhrien kuvia ei ole käytetty. Mainoksen kuvat ovat suoraan ohjelmamateriaalista.

Kuvien valinta perustuu myös niiden tunnistettavuuteen. Monet niistä on aiemmin julkaistu mediassa ja ne osataan yhdistää ohjelman käsittelemiin aiheisiin. Mainonnan punaisena lankana on ohjelman tapaan ajatus siitä, mitä voidaan tehdä ja on jo tehty toisin, jotta samat tapahtumat eivät enää toistuisi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2.1 kohdan mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys rikoksista kertovan televisio-ohjelman mainoksesta ja siinä esitettävästä kuvasta. Lausunnonpyytäjän mukaan on hyvän tavan vastaista, että rikoksen uhrin omaiset joutuvat kohtaamaan mainontaa, jossa hyödynnetään heidän omaisensa tragediaa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa näytetään lukuisia rikoksiin liittyviä kuvia, jotka vaihtuvat nopealla tahdilla. Mainoksessa ei näytetä rikosten uhrien kuvia.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei markkinoija ole menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisesti. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin muistuttaa, että kun mainoksessa mainitaan aihe tai tapahtuma, johon liittyy paljon kärsimystä, mainostajan on kiinnitettävä erityistä huomiota asian esitystapaan ja pidettävä mielessä mainostajan yhteiskunnallinen vastuu. Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: RIKOKSEEN LIITTYVÄ KUVA MAINOKSEN HUOMION HERÄTTÄJÄNÄ

Lausunto:             MEN 10/2021
Markkinoija:         Discovery Networks Finland Oy
Mediat:                 Facebook, Instagram, televisio
Päätös:                 Vapauttava lausunto