MEN 12/2021: RAN Music Oy / M.A.N. Knows Better / Maria Nordin

Lausunto:
MEN 12/2021
Markkinoija:
RAN Music Oy / M.A.N. Knows Better / Maria Nordin
Media:
sovellus
Päätös:
vapauttava
Artikla:
4 artikla - Rehellisyys

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Tilaisuuden mainos ei ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä synnytystraumoja käsittelevän tilaisuuden mainoksesta. Mainos on julkaistu freetoheal_method Instagram-tilillä. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan markkinointi on hyvän tavan vastaista, koska tilaisuuden järjestäjä Maria Nordin esiintyy psyykkisen synnytystrauman asiantuntijana, vaikkei hänellä ole alan koulutusta. Nordinin vieraana tilaisuudessa on synnytysaktivisti, joka sivustollaan esittää, että synnytykseen liittyvä verenhukka tai syntyvän lapsen kuolema on luonnollista ja hyväksyttävää. Markkinointi kohdistuu raskaana oleviin tai vasta synnyttäneisiin henkilöihin eli haavoittuvassa tilassa oleviin.

Markkinointi

Mainoksessa ovat tilaisuuden esiintyjien kuvat ja nimet. Mainoksessa on teksti: ”Reclaiming your power. Healing and empowerment after a traumatic birth. IG-live with birth activist Freya Kellet and Maria Nordin.” Mainos on julkaistu Instagram-tilillä.

Markkinoijan vastaus

Mainoksessa markkinoidaan tilaisuutta, jossa keskustellaan synnytystraumoista ja niistä parantumisesta. Mainoksessa ei sanota tai vihjata, että puhujat olisivat terveydenhuollon tai psyyken ammattilaisia. Mainoksessa ei ole elementtejä, joista voisi saada kuvan, että he ovat lääketieteen tai psyyken asiantuntijoita.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinointi tulee laatia siten, ettei kuluttajien luottamusta markkinointiin väärinkäytetä. Markkinoinnissa ei pidä pyrkiä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta.

Olennaiset seikat, joiden voidaan olettaa vaikuttavan kuluttajan päätöksentekoon, tulee antaa kuluttajalle siten ja sellaisena ajankohtana, että kuluttaja voi ottaa ne huomioon.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys synnytystraumoja käsittelevän tilaisuuden mainoksesta. Mainoksessa ovat tilaisuuden esiintyiien kuvat ja nimet sekä teksti: ”Reclaiming your power. Healing and empowerment after a traumatic birth. IG-live with birth activist Freya Kellet and Maria Nordin.” Lausunnonpyytäjä katsoo, että tilaisuuden järjestäjä esiintyy psyykkisen synnytystrauman asiantuntijana, vaikka hänellä ei ole alan koulutusta, minkä vuoksi mainos on lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan hyvän tavan vastainen.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa kerrotaan yksinomaan tilaisuuden teema, ajankohta ja tilaisuudessa esiintyvät henkilöt. Mainitulla perusteella mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: TILAISUUDEN MAINOS

Lausunto:             MEN 12/2021
Markkinoija:         RAN Music Oy / M.A.N. Knows Better / Maria Nordin
Alusta:                  Instagram (tili: freetoheal_method)
Päätös:                 Vapauttava lausunto