MEN 13/2013: Hautakivi kiviveistämöllä

Lausunto:
MEN 13/2013
Markkinoija:
Lapin Muistomerkki Oy
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:    MEN 13/2013                                          25.10.2013
Mainostaja: Lapin Muistomerkki Oy
Media:        Liiketila
Päätös:       Huomautus

 

HAUTAKIVI KIVIVEISTÄMÖLLÄ

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä liittyen kiviveistämöllä esillä olevaan hautakiveen. Hautakiveen on kaiverrettu lausunnon pyytäjän edesmenneen äidin nimitiedot sekä syntymä- ja kuolinaika. Kyseinen hautakivi on toimitettu aikanaan haudalle, mutta palautettu kiviveistämölle takaisin vääränlaisena. Hautakivi on ollut kiviveistämöllä parin vuoden ajan. Lausunnon pyytäjän mukaan omaisilta ei ole pyydetty lupaa hautakiven esilläpitoon, ja tämä ei ole laillista ja hyvän tavan mukaista.

Mainos     

Lausuntopyynnön kohteena on kiviveistämöllä oleva hautakivi, johon on kaiverrettu edesmenneen henkilön nimitiedot sekä syntymä- ja kuolinajat. Hautakivi on tilassa, johon asiakkailla on pääsy. Hautakivi on sijoitettu tilaan siten, ettei se ole erityisesti näkyvillä, vaan se on sijoitettuna takimmaisessa rivissä ja seinää päin.

Mainostajan lausuma               

Mainostajan mukaan kyseessä ei ole mainos. Asiakkaat käyvät tilaamassa hautakiviä suoraan kiviveistämöltä, jossa on jatkuvasti useita kymmeniä valmiita hautakiviä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja yksittäisten mainosten hyvän tavan mukaisuudesta ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussäännöt. Neuvosto ei voi antaa lausuntoja siitä, onko mainos lain vastainen.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjä sovelletaan kaikkeen markkinointiviestintään, jonka tarkoituksena on tavaran tai palvelun myynnin edistäminen. Markkinoinnin käsitettä tulkitaan laajasti. Se tarkoittaa kaikkia viestinnän muotoja, joita markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa ja joiden ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 14 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule käyttää yksityisen tai julkisen henkilön kuvaa ilman häneltä etukäteen hankittua lupaa. Myös henkilöön viittaaminen markkinoinnissa edellyttää lupaa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lausuntopyynnön kohteena on edesmenneen henkilön nimitiedoilla ja syntymä- ja kuolinajoilla varustettu hautakivi, joka on sijoitettu kiviveistämölle siten, että potentiaaliset asiakkaat sen voivat nähdä. Neuvosto toteaa myös, että kiviveistämöllä on vastaavalla tavalla nähtävillä lukuisia hautakiviä odottamassa toimitusta tilaajille. Koska nyt kyseessä olevaa hautakiveä ei ole tarkoitus toimittaa tilaajalle, neuvosto katsoo hautakiven esilläpidon tarkoituksena olevan tuotteen myynninedistämisen. Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto on toimivaltainen arvioimaan lausuntopyynnön kohteena olevaa asiaa. Neuvosto katsoo, että edesmenneen henkilön nimen ja syntymä- ja kuolinajan esittäminen kysymyksessä olevalla tavalla mallikappaleena käytettävässä hautakivessä ei ole hyvän tavan mukaista.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, OTK Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                      Riina Hero
puheenjohtaja                                                                                                 sihteeri