MEN 17/2024 Wormhole Oy

Lausunto:
17/2024
Markkinoija:
Wormhole Oy
Media:
sovellus
internet
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi, jossa suhtauduttiin hyväksyvästi huumausaineiden hallussapitoon eli lainvastaiseen menettelyyn, oli hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Wormhole Oy:n markkinoinnista. Markkinoija kertoo verkkosivustollaan ja Facebook-alustalla, että sen boksereissa on innovatiivinen, kondomille tai ”kolalle”, tarkoitettu tasku. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan markkinoija viittaa kolalla kokaiiniin. Tuotteen markkinointi laittoman tuotteen säilytykseen on hyvän tavan vastaista menettelyä.

Markkinointi

Miesten alushousujen kuvauksessa kerrotaan, että tuotteessa on ”huomaamaton kortonki/kola -tasku”.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 § mukaan mainonnan eettinen neuvosto on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Kaupallisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jonka tarkoituksena on kulutushyödykkeen myynninedistäminen. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice).

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmissä todetaan, että ICC:n markkinointisääntöjä sovellettaessa markkinointi tarkoittaa mainontaa ja muuta markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi, suoramarkkinointi ja digitaalinen markkinointi. Käsitettä tulee tulkita laajasti. Se tarkoittaa viestintää, jota markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa, ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

ICC:n markkinointisääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinointisääntöjen 2 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa hyväksyä väkivaltaa, laittomuutta tai muutoin yhteiskunnan vastaista käyttäytymistä. Markkinoinnissa ei myöskään tule yllyttää tällaiseen käyttäytymiseen.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys markkinoijan tuotteen kuvauksesta ”huomaamaton kortonki/kola -tasku”. Lausunnonpyytäjän mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä viitataan huumeiden hallussapitoon. Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että markkinoinnilla tarkoitetaan muutakin kuin aktiivisia myynninedistämistoimia. Jo pelkkä tuotteen kaupanpitäminen tai sen ominaisuuksista kertominen verkkokaupassa on markkinointia (esim. MEN 8/2022).

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että huumausaineen käyttö tai hallussapito on rikoslain mukaan rikos. Markkinointi, jossa suhtaudutaan hyväksyvästi lainvastaiseen menettelyyn, on hyvän tavan vastaista.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinointisääntöjen 1 ja 2 artiklojen vastaisesti. Markkinointi on siten ollut hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet General Counsel Leia Ahlström, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, OTK Anja Peltonen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, emerituspäätoimittaja Ville Pohjonen ja OTK Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                        Paula Paloranta

puheenjohtaja                                        sihteeri

ASIASANAT: HUUMAUSAINE, VERKKOKAUPPA

ARTIKLAT: 1, 2

Lausunto:              MEN 17/2024

Markkinoija:          Wormhole Oy

Mediat:                  Yrityksen verkkokauppa ja Facebook

Päätös:                  Huomautus