MEN 23/2023 Virtasen Moottori Oy

Lausunto:
23/2023
Markkinoija:
Virtasen Moottori Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinoinnissa suhtauduttiin myönteisesti lainvastaiseen menettelyyn. Markkinointi oli hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Virtasen Moottori Oy:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu yrityksen Facebook-tilillä Virtasenkauppa.fi. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainoksessa tarjotaan julkisesti kanavaa rahanpesuun ja harmaassa taloudessa ansaitut rahat kehotetaan käyttämään ostoksiin markkinoivassa yrityksessä.

Markkinointi

Virtasen Moottori Oy:n mainos on julkaistu yrityksen Facebook-tilillä. Siinä on teksti: ”Olipa firmasi sitten harmaan talouden tai vihreän siirtymän asialla, on rahasi aina tervetullut meidän firman kassaan”. Kuvassa on hymyilevä mies ja lisäksi teksti: ”Myymme myös yrityksille. Kokeile vaikka”.

Markkinoijan vastaus

Huumori on vaikea laji. Yrityskulttuurimme suhtautuu huumoriin ymmärtävästi.

Mainoksemme tarkoituksena on kuvastaa, että tarjoamme palveluitamme kaikille asiakkaille riippumatta siitä, millä alalla he toimivat. Verkkokauppamme ei edes tarjoa mahdollisuutta tilausten maksamiseen käteisellä, mikä kumoaa väittämän. Tarjolla on vain nykypäivän standardien mukaisia sähköisiä maksutapoja, joten lausunnonpyytäjän väite laittomasti ansaitun käteisen käytöstä ei pidä paikkaansa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa hyväksyä väkivaltaa, laittomuutta tai muutoin yhteiskunnan vastaista käyttäytymistä. Markkinoinnissa ei myöskään tule yllyttää tällaiseen käyttäytymiseen.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys yrityksen Facebook-tilillä julkaistusta markkinointitekstistä: ”Olipa firmasi sitten harmaan talouden tai vihreän siirtymän asialla, on rahasi aina tervetullut meidän firman kassaan.” Lausunnonpyytäjän mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska markkinoinnissa kehotetaan käyttämään harmaassa taloudessa ansaitut rahat ostoksiin markkinoivassa yrityksessä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että harmaalla taloudella tarkoitetaan yrityksen pyrkimystä hankkia itselleen taloudellista etua laiminlyömällä sille kuuluvia lakisääteisiä maksuja ja velvoitteita. Tällaiseen menettelyyn viittaaminen ja sellaiseen myönteisesti suhtautuvan markkinoinnin voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastaista menettelyä. Tällaisen markkinoinnin voidaan myös katsoa kyseenalaistavan velvollisuutta noudattaa lainsäännöksiä.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 2 artiklojen vastaisesti. Markkinointi on hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Marketing Strategist Heini Hussam, oikeustieteen kandidaatti Katri Kummoinen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                     Paula Paloranta

puheenjohtaja                                      sihteeri

ASIASANAT: FACEBOOK, LAINVASTAISEEN MENETTELYYN SUHTAUTUMINEN

ARTIKLAT: 1, 2

Lausunto:              MEN 23/2023

Markkinoija:          Virtasen Moottori Oy

Alusta:                   Facebook                

Päätös:                  Huomautus