MEN 24/2012: Lausunto erotiikkatuotteidein mainoksesta suoramarkkinointikuvastossa, jossa myös lapsille suunnattuja mainoksia

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO         11.12.2012

Lausunto: MEN 24/2012
Mainostaja: Kentonec Oy
Mainoksen julkaisija: Oy New Direct Media Helsinki Ab
Mainos: Osoitteeton suoramarkkinointi
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO EROTIIKKATUOTTEIDEN MAINOKSESTA SUORAMARKKINOINTIKUVASTOSSA, JOSSA MYÖS LAPSILLE SUUNNATTUJA MAINOKSIA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä ”Kyllä kiitos” -suoramarkkinointikuvastossa julkaistusta erotiikkatuotteita myyvän liikkeen mainoksesta. Kuluttajien mukaan on hyvän tavan vastaista mainostaa lastenkirjoja ja pornografisia tuotteita samassa lehdessä. Riskinä on, että lapset, jotka avaavat mainoslehden, näkevät aikuisille tarkoitetut tuotteet.

Mainos

Kysymyksessä on osoitteeton suoramarkkinointikuvasto ”Kyllä kiitos”. Kuvaston etukannessa on muun muassa mainoksia ”Smurffi saunoo” ja ”Irtokarkkeja eurolla”. Takakannessa on Lasten Parhaat Kirjat –mainos, jonka kuvituksena on lastenkirjojen satuhahmot Muumi ja Myyrä.

Lausuntopyynnön kohteena oleva Kaalimato.com -sivuston mainos on koko aukeaman mainos kuvaston sivuilla 38 - 39. Mainoksessa esitellään yksityiskohtaisesti kuvin ja kuvatekstein erotiikkatuotteita. Mainoksen otsikkona on ”Kaalimato.com - Jotta elämä olisi nautinnollisempaa.” Otsikon alla on teksti ”Ihana suu, ahnas anus tai villi vagina. Valitse omasi tai ota ne kaikki!"

Median lausuma

Mainoksen julkaisseen Oy New Direct Media Helsinki Ab:n mukaan mainostaja tietää heidän sääntönsä liian rohkeiden kuvien käytöstä. Median mukaan mainos pääsi painoon teknisen virheen takia. Normaalisti näin rohkea kuvamateriaali ei pääse painoprosessiin asti. Asia on käsitelty mainostajan kanssa eikä se tule toistumaan.

Mainostajan lausuma

Kuvastossa julkaistut kuvat ovat inhimillisen erehdyksen seurauksena erittäin suuret ja tarkat. Sittemmin mainostaja on tehnyt linjauksen sen suhteen, että mainoksen suunnittelijaa ohjeistetaan käyttämään tuotteista pienempiä kuvia. Asiasta on sovittu myös julkaisijan kanssa. Mainostaja ei ole ennen kuvaston julkaisua ollut tietoinen, mitä muita mainoksia kuvaston julkaisija on kuvastoon myynyt.  Mainostajan mukaan aikuisille tarkoitettuja erotiikkavälineitä ei tule markkinoida siten, että se vahingoittaisi lapsia tai vaarantaisi heidän kehitystään. Mainostaja ei ole käyttänyt mainosteksteissään alatyylisiä sanoja, vaan mainosteksteissä puhutaan masturbaattoreista.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Kysymyksessä olevassa mainoksessa mainostetaan aikuisille tarkoitettuja erotiikkatuotteita. Mainos on ollut koteihin jaettavassa osoitteettomassa suoramarkkinointikuvastossa, jonka etu- ja takakannessa on lapsille suunnattuja mainoksia, kuten lastenkirjakerhon mainos.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, missä mediassa ja millä tavoin niitä voidaan mainostaa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että seksuaalisen sisältönsä vuoksi lausuntopyynnön kohteena olevan kaltaiset erotiikkatuotemainokset ovat lapsille sopimattomia. Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että mainostajan ja mainoksen julkaisijan on otettava huomioon sen yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu mediavalinnoissaan ja sama vastuu on myös medioilla.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastainen ja siten hyvän markkinointitavan vastainen. Mainos on siten myös hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                sihteeri