MEN 25/2018: Mainosbanneri, markkinoinnin tunnistettavuus

Lausunto:    MEN 25/2018
Mainostaja: Junkyard AB
Viestin:        Verkko (Blogi)
Vaikuttaja:   Roosa Mononen, Indieplace Oy -vaikuttajayhteisön jäsen
Päätös:        Vapauttava lausunto

MAINOSBANNERI, MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainosbannerit olivat ensi silmäyksellä tunnistettavissa mainoksiksi.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä mainonnan tunnistettavuudesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainokset eivät ole tunnistettavissa mainoksiksi.

Mainos

Blogijulkaisun yhteydessä on julkaistu kaksi mainosbanneria.

Blogi

Blogijulkaisun lopussa, ennen kommenttikenttää, on koko sivun levyinen mainosbanneri. Siinä on vaatteiden kuvia ja teksti “Junkyard. we are fashion, street and sports”. Blogikirjoituksen ja kuvien jälkeen on toinen mainosbanneri, jossa esiintyy mies ja nainen. Myös siinä on edellä mainittu teksti.

Mainostajan vastaus

It is our sincere intention that all Junkyard adverts are labelled in a clear and correct manner. We cannot comment on the specific post in question, as we cannot see that it contains any products from Junkyard, but we will contact Adtraction on a general note to make sure that proper care is taken in the future to avoid any wrongful advertising related to Junkyard.

Indieplace Oy:n vastaus

Indieplacen yhteisön blogeissa on jäsenbanneri, jonka mukana tulee yläpalkin alle 980x400 -kokoinen mainospaikka, jos bloggaaja haluaa olla mukana mainosyhteistyössä. Indieplace ei normaalisti tarjoa muita mainospaikkoja blogiin. Bloggaaja voi halutessaan erikseen luoda lisämainospaikkoja blogiinsa.

Indieplace ei ole osallisena tässä yhteistyössä. Tarjoamme yleiset ohjeet vaikuttajamarkkinoinnin merkintätapoihin, mutta ohjeistuksen noudattaminen on vaikuttajan vastuulla.

Blogin kirjoittajan vastaus

Blogin kirjoittaja ei ole antanut vastausta mainosbannerin osalta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä 9 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla esitystavasta ja markkinointivälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Jos mainos esitetään mainosvälineessä, joka sisältää uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa, mainos tulee esittää siten, että se voidaan tunnistaa mainokseksi. Markkinoinnista tulee selkeästi käydä ilmi, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

Kuluttajia ei tule johtaa harhaan markkinoinnin todellisen kaupallisen tarkoituksen osalta. Markkinointia ei tule esittää esimerkiksi markkinointi- tai kuluttajatutkimuksena, käyttäjän omaehtoisena kertomuksena, yksityisenä blogina eikä itsenäisenä arvosteluna, jos toimenpiteen tarkoituksena on tuotteen menekinedistäminen.

Asian arviointi

Mainonnan eettisen neuvoston arvioitavana on se, ovatko mainosbannerit olleet keskivertokuluttajalle selvästi tunnistettavissa mainoksiksi.

Neuvosto toteaa, että kokonaisuutena arvioiden mainosbannerit ovat tunnistettavissa mainoksiksi niitä nopeasti silmäiltäessä.

Edellä mainitulla perusteella neuvosto katsoo, että mainokset eivät ole ICC:n sääntöjen vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja Päivi Romanov ja jäsenet Partner Sirpa Juutinen, markkinointijohtaja Caroline Lilius, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen, Chief Compliance Officer Raija Tuokko ja CEO & Creative Director Lauri Vassinen.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri