MEN 28/2015: Tupakoiva lapsi Facebook-mainoskuvassa

Lausunto:
MEN 28/2015
Markkinoija:
Magnum Business Support Systems Oy / Overboard.fi
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:    MEN 28/2015                                     28.8.2015
Mainostaja:  Magnum Business Support Systems Oy / Overboard.fi
Media:          Facebook
Päätös:         Huomautus

  

TUPAKOIVA LAPSI FACEBOOK-MAINOSKUVASSA

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä verkkokaupan mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä selvästi alaikäinen polttaa tupakkaa ja kuvassa on pöydällä alkoholia. On syytä olettaa Overboardin asiakaskunnan koostuvan laajalti alaikäisistä.

Mainos        

Mainos on ollut Overboardin Facebook-sivulla. Mainoksessa on teksti ”Ooh! Alekori on päivitetty!” ja linkki mainostajan verkkosivuille. Tekstin alla on kuva, jossa lapsella on kädessään tupakka. Hänen edessään on kaksi olutpulloa.

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla.

Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Lasta tai nuorta ei saa esittää turvattomassa tilanteessa tai osallistumassa itselleen taikka muille vahinkoa aiheuttavaan toimintaan. Lapsia ja nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan.

Mainostajan verkkosivujen mukaan se on vuonna 2002 perustettu perheyritys. Yritys on skeittikauppa ja katumuodin vaatekauppa netissä.

Mainoskuvassa tummaihoinen lapsi tupakoi pöydän ääressä ja hänen edessään pöydällä on kaksi olutpulloa. Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä ei ole ottaa kantaa siihen, onko kuva hyvän maun mukainen. Neuvosto kuitenkin korostaa mainostajan yhteiskunnallista ja ammatillista vastuuta. Etenkin lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Neuvosto toteaa, että mainostaja on selkeästi laiminlyönyt ottaa huomioon nämä seikat Facebook-sivujensa kuvavalinnan osalta.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2 ja 18 artiklojen vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                    Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri