MEN 35/2015: Teatterin mainos

Lausunto:
MEN 35/2015
Markkinoija:
Kuopion kaupunginteatteri
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:    MEN 35/2015                                     8.12.2015
Mainostaja: Kuopion kaupunginteatteri
Media:          Ulkomainos
Päätös:         Vapauttava lausunto

 

TEATTERIN MAINOS

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Kuopion kaupunginteatterin Kun kyyhkyset katosivat -näytelmän ulkomainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska mainoksessa oleva hakaristi herättää pelkoa ja on loukkaava. Valittaja on myös huolissaan siitä, miten mainos vaikuttaa Kuopion kaupunkikuvaan.

Mainos        

Mainoksesta käy ilmi, että siinä mainostetaan Kuopion kaupunginteatterissa esitettävää Sofi Oksasen näytelmää Kun kyyhkyset katosivat. Ensi-ilta on 28.1.2016. Mainoksen kuvituksena on hakaristi, kyyhkynen sekä sirppi ja vasara -tunnus. Mainos on ollut esillä Kuopion keskustan alueella ja Kuopion kaupunginteatterin verkkosivuilla.

Mainostajan lausuma

Juliste vastaa sisällöltään itse teoksen sanomaa ja sisältöä. Kirjailija Sofia Oksasen näytelmä kertoo koruttomalla tavalla virolaisten kohtalosta kahden diktatuurin, Natsi-Saksan ja sittemmin Neuvostoliiton, vallan alla toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on historiallinen kuvaus ilman tosiasioiden kaunistelua tai romantisointia. Siksi on perusteltua, että näytelmää myös mainostetaan julisteella, joka on realistinen ja joka pysäyttää.

Mainostaja huomauttaa, että kuvan keskiössä on valkoinen kyyhkynen. Julistekuvan kolmen kuvan sijoittelussa on mietitty tarinan ajallista kuljetusta. Mainostaja ei vastaa mainostaulujen sijoittelusta ja rakenteesta. Mainostajan tarkoituksena on ollut muistuttaa siitä, kuinka kauheita asioita naapurissamme tapahtui, kun ääriliikkeillä oli valta. Juliste on nimenomaan vastustamassa viha-ajattelua. Mainostajan tarkoituksena ei ole ollut loukata ketään.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla ja siinä on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

Artiklan 2 mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Artiklan 4 mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainosta arvioidaan aina kokonaisuutena.  Hakaristi on osa mainosta, jolla markkinoidaan Kuopion kaupunginteatterissa esitettävää historiallista näytelmää. Mainoksen symboleilla on suora yhteys mainostettavaan teokseen.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Tarja Heinilä-Hannikainen                    Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri