MEN 38/2012: lausunto erotiikkatuotteiden mainoksesta suoramarkkinointikuvastossa, jossa myös lapsille suunnattuja mainoksia

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO   11.12.2012

Lausunto: MEN 38/2012
Mainostaja: Hesnova Oy
Mainoksen julkaisija: Oy New Direct Media Helsinki Ab
Mainos: Osoitteeton suoramarkkinointi
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO EROTIIKKATUOTTEIDEN MAINOKSESTA SUORAMARKKINOINTIKUVASTOSSA, JOSSA MYÖS LAPSILLE SUUNNATTUJA MAINOKSIA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöltä suoramarkkinointikuvastossa julkaistuista erotiikkaliikkeen mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska mainosvihkosta jaetaan myös lapsiperheisiin. Mainosvihkosen toisessa kannessa on lapsille suunnattua mainontaa, joka houkuttelee lapsen selailemaan vihkosta.

Mainos

Kysymyksessä on osoitteeton suoramarkkinointikuvasto ”Easy shopping”. Takakannessa on Aku Ankka -lehden mainos, jonka kuvituksena on Aku Ankka -hahmo.

Lausuntopyynnön kohteena oleva mainos on koko aukeaman mainos kuvaston sivuila 32 – 33.  Mainoksessa esitellään kuvin ja sanoin erilaisia erotiikkavälineitä ja vaatteita. Mainoksessa on myös pornografisia kuvia.

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut asiasta lausumaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Kysymyksessä olevassa mainoksessa mainostetaan aikuisille tarkoitettuja erotiikkatuotteita. Mainos on ollut koteihin jaettavassa osoitteettomassa suoramarkkinointikuvastossa, jonka takakannessa on lastenkirjakerhon mainos.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, missä mediassa ja millä tavoin niitä voidaan mainostaa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että seksuaalisen sisältönsä vuoksi kysymyksessä olevan kaltaiset erotiikkatuotemainokset ovat lapsille sopimattomia osoitteettomassa suoramarkkinointikuvastossa julkaistuna. Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että mainostajan ja mainoksen julkaisijan on otettava huomioon sen yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu mediavalinnoissaan ja sama vastuu on myös medioilla.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastainen ja hyvän markkinointitavan vastainen. Mainos on siten myös hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                 sihteeri