MEN 38/2021: Lola&Lykke Oy

Lausunto:
MEN 38/2021
Markkinoija:
Lola&Lykke Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä Lola&Lykke Oy:n markkinoinnista. Mainokset on julkaistu Dounia Elfanid:n Instagram-tilillä elfaniddounia.

Lausunnonpyytäjien mukaan julkaisut eivät ole tunnistettavissa markkinoinniksi. Yksi lausunnonpyytäjä toteaa seuraavasti: Vaikuttaja piilottaa merkinnän mainoksesta häshtägeihin eikä ilmoita siitä heti mainoksen alussa. Hänelle on laitettu asiasta viestiä, mutta hän perustelee menettelyään sillä, ettei kukaan katsoisi hänen kuvaansa, jos julkaisun alussa lukisi mainos. Lisäksi vaikuttaja on kertonut, että yritys hyötyy yhteistyöstä enemmän, kun julkaisun kaupallisuudesta ei ilmoiteta heti sen alussa. Kuluttajia kohtaan on väärin harjoittaa näin räikeää piilomainontaa.

Markkinointi

Instagram-tilillä elfaniddounia on mainostettu Lola&Lykke Oy:n tuotteita. Julkaisussa on ollut seuraava teksti:

”Now I'm in my 32 weeks of pregnancy everything go so fast 🥰

The first pregnancy is the most self-indulgent thing in the world because you get massages and prenatal yoga and hypnotherapy CDs. During this one I forget that I’m even pregnant. I’m hoisting my 2-year-old around. 😇

A big Thank to @lolalykke_formums for this bambo support band 🤗 it makes my days more&more confortable 💪”

Markkinoijan vastaus

Olemme lahjoittaneet mainoksessa näkyvät tuotteet mainoksen julkaisijalle. Hän on Turussa asuva Instagram-vaikuttaja.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisissa markkinoinnin tunnistettavuutta koskevissa asioissa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan

markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei Instagram-julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja vaikuttaja ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram-julkaisun alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, INSTAGRAM

Lausunto:             MEN 38/2021
Markkinoija:         Lola&Lykke Oy
Media:                   Dounia Elfanid (Instagram-käyttäjänimi: elfaniddounia)
Alusta:                  Instagram
Päätös:                 Huomautus