MEN 39/2015: Eläinten viikon mainos

Lausunto:
MEN 39/2015
Markkinoija:
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:    MEN 39/2015                                     8.12.2015
Mainostaja: SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
Media:          Ulkomainos
Päätös:         Vapauttava lausunto

 

KOIRANJALOSTUSKAMPANJAN MAINOSMUSSE_kuva

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton eläinten viikon mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska kampanja väärällä tavalla syyttää ja osoittaa sormella vain tiettyjä koiralajeja. Mainos aiheuttaa pahaa mieltä heille, joilla on kysymyksessä oleva koirarotu lemmikkinä. Ei pidä mustamaalata neljää koirarotua, sillä kaikilla koirilla on jotain synnynnäistä tai geneettistä alttiutta jollekin sairaudelle.

Mainos        

Mainoksessa on kuva mopsista, jolla on kuonossaan happiviikset. Mainoksessa on tekstit ”Apua, tukehdun. Ylijalostus tappaa. Auta.” ja ohjeet lahjoituksen tekemiseen sekä ohjaus eläinten viikon verkkosivuille elaintenviikko.fi.

Mainostajan lausuma

Ulkomainoskampanja on osa Eläinten viikon kampanjaa. Sen tavoitteena on viestiä koiran hyvästä hoidosta ja kohtelusta sekä koiriin liittyvistä eläinsuojeluongelmista, kuten jalostukseen liittyvistä terveysongelmista.

Lyhytkuonoisuus altistaa koiran hengitysvaikeuksille. Tutkimuksen mukaan äärimmäinen lyhytkalloisuus lyhentää koiran elinikää huomattavasti ja altistaa koiran ylähengitysteiden ongelmille. Tutkimuksessa lyhytkuonoisiin rotuihin lukeutuu mainoskuvan mopsi. Niistä yli puolella oli hengitystieongelmia. Helsingin Sanomien eläinlääkäreille tekemän kyselyn mukaan mopsi kuuluu sairaimpiin rotuihin.

Kampanjajulisteen ”Musse-mopsin” tarina on tosi, mutta rotu ja muita yksityiskohtia on vaihdettu tunnistettavuuden välttämiseksi. Koira lopetettiin 8 kuukauden ikäisenä, koska se oli tukehtumassa ahtaiden hengitysteidensä vuoksi. Mainostaja ei väitä, että vain mopseilla olisi ylijalostuksesta johtuvia ongelmia. Kampanjalla on haluttu kiinnittää huomio koiran rakenteeseen sekä terveys- ja hyvinvointiongelmia aiheuttaviin piirteisiin. Lyhytkuonoisissa koiraroduissa on myös terveitä yksilöitä. Ongelmat ovat kuitenkin kasaantuneet joihinkin rotuihin. Kyse on näiden koirien jalostetuista ominaisuuksista ja piirteistä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla ja siinä on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Artiklan 2 mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Artiklan 4 mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään eikä ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomiota joidenkin pitkälle jalostettujen koirarotujen ominaisuuksiin, jotka saattavat aiheuttaa koiralle terveydellisiä ongelmia. Se seikka, että katsojalle voi aiheutua mielipahaa mainoksesta, ei vielä yksinään muodosta perustetta katsoa, että mainos olisi hyvän tavan vastainen.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Tarja Heinilä-Hannikainen                    Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri