MEN 48/2022 Clarine Oy

Lausunto:
48/2022
Markkinoija:
Clarine Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä julkaisusta, jossa mainostetaan Clarine Oy:n palveluja. Se on julkaistu 26.9.2022 vaikuttaja Heljä Lapin Instagram-tilillä heljatuulia. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Instagram-tilillä heljatuulia on markkinoitu Clarine Oy:n Teemajuhlat.fi-sivuston palveluita. Kuvissa näkyy vaikuttajan lisäksi juhlarekvisiittaa, kuten juhlapalloja. Kuvaan on merkitty @teemajuhla.fi ja @jenny.jarva.

Julkaisussa on kuvan alla tekstit:

”Great news! Miulla on teille ALEKOODI verkkokauppaan ja juhlasuunnitteluun @teemajuhlat.fi

Kuten ootte varmasti huomanneet, niin yhtä lailla meidän häät kuin muut juhlat on koristeluiltaan Teemajuhlien käsialaa.

Itse yrittäjä Jennystä on tullut miun ystävä ja tätä nykyä luotankin koko sydämestäni juhlieni suunnittelut hänen käsiinsä

Jennyllä on mielettömän hieno silmä siihen mitä hän tekee. Mikäli siis kaipaat apua juhlasuunnitteluun, niin pyysin Jennyltä -20% alennuskoodin juhlasuunnitteluun ja verkkokauppaan! Ota rohkeasti yhteyttä, sillä Jennyllä on mielettömän visuaalinen silmä

Nyt kun on tulossa kaiken maailman Halloweenia ja pikkujouluja, niin päätettiin laittaa alekoodi KAIKKIIN tuotteisiin eli verkkokaupasta saat koodilla Helkky20 -20% alennuksen osoitteesta www.teemajuhlat.fi

Samalla kun ostatte, tuette suomalaista suurella sydämellä varustettua yrittäjää.”

Julkaisun kommentteihin vaikuttaja on merkinnyt seuraavat aihetunnisteet:

#selfie

#selfiequeen

#juhlat

#juhlasuunnittelu

#juhlasuunnittelut

#juhlasuunnittelut

#juhlasuunnittelija

#juhlapäivä

#party

#ilmapallokaari

#ilmapallot

#uusimaa

#helsinki

#espoo

Story-julkaisussa on kuva vaikuttajasta juhlapallojen alla. Kuvan alla on teksti: ”Great news! Mulla on teille ALEKOODI verkkokauppaan ja juhlasuunnitteluun @teemajuhlat.fi….”. Kuvan alla on vielä  isommalla tekstillä sinisen korostustaustan sisällä: ”Muistuttelen myös tästä! Kaikki tuotteet sekä juhlasuunnittelu-palvelut @teemajuhlat.fi -20 % alennuksella käyttämällä koodia Helkky20.”

Markkinoijan vastaus

Kysymyksessä ei ole ollut kaupallinen yhteistyö. Tein ystävälleni synttärilahjaksi koristeet juhliin, jossa olin vieraana. Toin lahjaksi ilmapallokaaren. Julkaisu on tehty useita viikkoja juhlien jälkeen Heljän omasta aloitteesta ja vilpittömänä "ystävät tukee ystäviä"-suosituksena muille kavereilleen.

Median (vaikuttajan) vastaus

Julkaisu ei ole kaupallinen yhteistyö. Julkaisulla olen halunnut tukea ja auttaa yrittäjänä toimivaa ystävääni saamaan asiakkaita.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen määritelmien mukaan markkinointi tarkoittaa mainontaa ja muuta markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi, suoramarkkinointi ja digitaalinen markkinointi. Käsitettä tulee tulkita laajasti. Se tarkoittaa viestintää, jota markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa, ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys markkinoinnin tunnistettavuudesta. Lausuntopyynnön kohteena olevissa julkaisuissa ei ole mainostunnistetta. Vaikuttajan Instagram-tilillä on noin 42 000 seuraajaa.

Vaikuttajan ja yrityksen mukaan julkaisuissa ei ole kysymys kaupallisesta yhteistyöstä. Vaikuttaja korostaa, että julkaisun tarkoituksena on ollut auttaa yrittäjää saamaan asiakkaita.

Julkaisussa on kuvan alla muun ohella tekstit:

 ”Great news! Miulla on teille ALEKOODI verkkokauppaan ja juhlasuunnitteluun @teemajuhlat.fi.”

Jennyllä on mielettömän hieno silmä siihen mitä hän tekee. Mikäli siis kaipaat apua juhlasuunnitteluun, niin pyysin Jennyltä -20% alennuskoodin juhlasuunnitteluun ja verkkokauppaan! Ota rohkeasti yhteyttä, sillä Jennyllä on mielettömän visuaalinen silmä.

Nyt kun on tulossa kaiken maailman Halloweenia ja pikkujouluja, niin päätettiin laittaa alekoodi KAIKKIIN tuotteisiin eli verkkokaupasta saat koodilla Helkky20 -20% alennuksen osoitteesta www.teemajuhlat.fi.”

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että menettelyä voidaan pitää markkinointina siinäkin tilanteessa, ettei vaikuttaja saa lainkaan rahanarvoisena pidettävää vastiketta, jos kysymys kuitenkin on markkinoijan hyväksymästä myynninedistämistoiminnasta.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lausuntopyynnön kohteena olevien julkaisujen tarkoituksena on esitetyn selvityksen perusteella ollut auttaa yritystä saamaan uusia asiakkaita, julkaisut ovat luonteeltaan mainosmaisia ja julkaisuissa on annettu alekoodi. Menettelyssä on siten ollut kysymys yrityksen palvelujen menekinedistämisestä. Menettely ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja vaikuttaja ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa. Mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa myös jokaisessa Story-julkaisussa.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, päätoimittaja Ville Pohjonen ja OTK Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                               Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Lausunto:    MEN 48/2022

Markkinoija: Clarine Oy

Media:          Vaikuttaja Heljä Lappi (Instagram-käyttäjänimi: heljatuulia)

Alusta:         Instagram

Päätös:          Huomautus