MEN 5/2015: Erityiskohtelu seksuaalisen suuntautumisen perusteella

Lausunto:    MEN 5/2015                                     22.1.2015
Mainostaja: Oy Finnmatkat Ab
Media:          Facebook
Päätös:         Vapauttava lausunto

 

ERITYISKOHTELU SEKSUAALISEN SUUNTAUTUMISEN PERUSTEELLA

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä matkatoimiston mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjivä.

Mainos        

Mainos on ollut Finnmatkojen Facebook-sivulla. Mainoksessa on kuva, jossa on piirretty kaksi sydäntä rantahiekkaan ja siinä on teksti ”Rakkaudella ei ole rajoja!”. Kuvan yhteydessä on ollut teksti ”Kun tasa-arvoinen avioliittolaki menee läpi, Finnmatkat lahjoittaa ensimmäiselle avioparille häämatkan! #metahdomme”.

Mainostajan lausuma

Finnmatkat noudattaa markkinointiviestinnässään Suomen lakeja sekä Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä ja neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Finnmatkojen osallistuminen Me tahdomme -kampanjaan on kannanotto yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden puolesta. Finnmatkat on osa pohjoismaista TUI Nordic -organisaatiota, ja pyrimme siihen, että asiakkaitamme, henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme kohdellaan samalla tavoin kaikissa TUI Nordic -maissa. Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jossa ei ole tasa-arvoista avioliittolakia. Me tahdomme -kampanjassa on mukana kymmeniä suomalaisia yrityksiä.

Finnmatkat halusi osoittaa tukensa kampanjalle lupaamalla häämatkan ensimmäiselle parille, joka avioituu tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulon jälkeen. Valittaja viittaa valituksessaan tarjoukseen, joka on suunnattu seksuaalisen suuntautumisen mukaan. Kyseessä ei ole tarjous, vaan lahjakortti, jonka voi saada vain yksi pariskunta. Valittaja pitää mainosta hyvän tavan vastaisena, koska ilmainen matka on tarjolla vain homo- tai lesboparille ja on näin ollen suunnattu seksuaalisen suuntautumisen mukaan.

Kampanjan lahjakorttilupaus ei ole heteropareja syrjivä. Finnmatkat on aiemmin järjestänyt häämatkakampanjan nimenomaan heteropareille. Häät-kampanja toteutettiin 28.3.–30.4.2013, ja sen ideana oli tarjota häämatka neljälle jo aviossa olevalle parille, jolta on jäänyt häämatka tekemättä. Kampanjaan kuului useita tv- ja radiospotteja sekä verkkomainoksia. Kampanjan voittajat matkustivat Finnmatkojen häämatkalle myöhemmin samana vuonna. Tähän kampanjaan pystyivät ottamaan osaa vain heteropariskunnat.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään eikä markkinoinnissa saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa aluksi, ettei sellainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen, ole syrjintää. Markkinointikampanjassa on osoitettu tukea sukupuolineutraalille avioliittolaille. Mainostajan menettely on symbolinen ele kiistellyn asian puolesta.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emeritus päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                          Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                                 sihteeri