MEN 50/2022 Trendhim ApS

Lausunto:
50/2022
Markkinoija:
Trendhim ApS
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Trendhim ApS:n markkinoinnista TikTok-alustalla. Mainos on julkaistu vaikuttaja Venla Jauhiaisen Instagram-tilillä venlajauhanen. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Vaikuttaja Venla Jauhanen on julkaissut TikTok-alustalla Trendim ApS:n tuotteita mainostavan videon:

”Meillä oli maanantaina vuosipäivä ja Jeegor luuli vielä tässä, että mä en ollut muistanut sitä mitenkään. Mutta se ei tiennyt, että mä olin tehnyt pienen yllätyksen ja tilannut sille pari lahjaa Trendhimiltä. Jos et sä vielä tiedä mikä se on, niin se on verkkokauppa missä on todella laaja valikoima erilaisia miesten asusteita. Ihan ensin tämmönen korvis, Jeegor tykkää tosi paljon just täntyylisistä korviksista ja niin kuin näkyy, oli todella tyytyväinen. Mun mielestä kello on aina ihan täydellinen lahja, ja Jeegor etenkin tykkää niistä ja sillä ei ollut vielä kultaisen väristä, niin nyt sit on. Munkin mielestä tää oli ihan super hieno ja nää kaikki mitä mä tilasin, oli tosi laadukkaita. Ja niin kuin ilmeestä näkyy, niin oli oikein onnistunut lahja. Trendhimin sivuilla on nyt Blackweek-tarjoukset, joten nyt kannattaa suunnata vaikka joululahja ostoksille.”

Vaikuttaja näyttää videolla laatikkoa, jonka kannessa on teksti ”Your day just got a whole lot better.” Hetken päästä ruudulla näkyy teksti “+6500 tuotetta 22 eri kategoriassa”. Tämän jälkeen vaikuttaja esittelee katsojalle harmaata pientä pussia, jossa on teksti ”Trendhim”. Videon lopussa ruudulla on teksti ”Black week tarjouksena verkossa -20%”.

Julkaisun tekstiosuudessa on seuraavat teksti: ”#add @trendhim 18.11–28.11 black week tarjoukset, kaikesta -20 % verkossa”.

Kommenttikenttään vaikuttaja on kirjoittanut seuraavaa: ”Jos haluaa muistaa kumppania, isää tai vaikka ystävää niin tässä hyvä idea! Linkki sivuille löytyy myös mun biosta!”

Markkinoijan vastaus

At the image, you can see that it states: “Add @Trendhim”. If this a misconduct to the Finnish marketing guidelines, we will of course have it changed.

Median vastaus

Videolla näkyvät tuotteet on saatu Trendhimiltä. Tuotteiden lisäksi en ole saanut muuta

palkkiota. Sain brändiltä selkeät ohjeet, jonka mukaan piti olla #add.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Mainonnan eettisellä neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa asiassa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys TikTok-tilillä julkaistusta mainoksesta. Mainosvideon alussa ei ole suullista eikä kirjallista mainintaa, että video on mainos. Julkaisun tekstiosuudessa on merkintä ”add”. Lausunnonpyytäjän mukaan mainos ei ole tunnistettavissa mainokseksi.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että rahanarvoinen etu, kuten markkinoijalta saatu tuote, on rinnastettavissa rahana annettavaan vastikkeeseen. Mainos tulee olla tunnistettavissa mainokseksi siitä riippumatta, onko markkinoinnista saatu vastike rahaa tai esimerkiksi tavara, palvelu, alennus tahi lahjakortti.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että ilmaisu ”add” ei ole selkeä mainostunniste. Julkaisu TikTok-alustalla ei ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja vaikuttaja ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla kuluttajalle helposti havaittavissa. Mainosvideon alussa tulee olla selkeä kirjallinen ja suullinen maininta, että video on mainos.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                               Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Lausunto:     MEN 50/2022

Markkinoija: Trendhim ApS

Media:          Vaikuttaja Venla Jauhanen (TikTok-käyttäjänimi: venlajauhanen)

Alusta:         TikTok

Päätös:         Huomautus