MEN 7/2015: Bikiniasuinen nainen autonpesumainoksessa

Lausunto:    MEN 7/2015                                     22.1.2015
Mainostaja:  CarClean Finland Oy
Media:          Verkkosivut
Päätös:         Huomautus

 

BIKINIASUINEN NAINEN AUTONPESUMAINOKSESSA

Mainonnan eettinen neuvosto on ottanut omasta aloitteestaan käsittelyyn CarClean Finland Oy:n mainoksen. Mainonnan eettinen neuvoston on antanut huomautuksen samasta mainoksesta vuonna 2009, lausunto MEN 28/2009. Mainostaja on huomautuksesta huolimatta jatkanut mainoksen esittämistä verkkosivuillaan.

Mainos        

Mainostajan verkkosivuja avattaessa näytölle ilmestyy bikiniasuinen nainen. Naisen etusormi on pystyssä ja sormenpää välkehtii. Tämän jälkeen näytölle tulee auton kuva ja lopuksi teksti: ”Salli autosi loistaa”.

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainostaja mainostaa auton pesu- ja huoltopalveluita. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa on käytetty katseenvangitsijana vähäpukeista naista ilman yhteyttä mainostettavaan palveluun.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan vastainen ja siten hyvän markkinointitavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emeritus päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                          Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                                 sihteeri