MEN lausunto 10/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 10/2005
Mainostaja: Sisley
Mainostettava tuote: Vaatteet
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 13.5.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Mannerheimintiellä sijaitsevasta mainostajan vaateliikkeen ulkomainoksesta. Kuluttajan mukaan ulkomainoksessa on ollut kuva naisen paljaasta ylävartalosta. Naisella on ollut yllään vain pitkät hansikkaat. Kuvassa naisen kädet ovat olleet ristissä rinnalla niin, että naisen paljaat rinnat ovat osittain näkyneet. Kuluttajan mielestä seksistisesti värittynyt mainos ei ole sovelias katukuvaan.

Mainonnan eettinen neuvosto on pyytänyt vastinetta ja mainosmateriaalia mainostajalta. Mainostaja on kehottanut neuvostoa ottamaan yhteyttä Benettonin mainososastoon Italiaan, josta mainos on heille toimitettu. Benetton ei ole toimittanut neuvostolle sen pyytämää vastinetta ja mainosmateriaalia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 18 artiklan 1 kohdan mukaan perussääntöjen noudattamisesta ovat vastuussa mainostaja, mainostoimisto tai muu mainonnan palveluyritys sekä julkaisija, mainosvälineen omistaja tai mainostilan luovuttaja. Perussääntöjen 19 artiklan mukaan vastuu perussääntöjen noudattamisesta koskee mainoksen koko sisältöä ja esitystapaa, muualta peräisin olevat todistukset ja lausumat sekä kuvalliset esitykset mukaan luettuina. Perussääntöjä on noudatettava vaikka mainoksen sisältö tai esitystapa kokonaan tai osittain on peräisin muualta.

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä. Periaatteiden 4 kohdan muukaan mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainostaja on vastuussa mainoksestaan siitä riippumatta, kuka mainosmateriaalin on tuottanut. Mainonnan eettinen neuvosto ei kuitenkaan voi ottaa kantaa itse asiaan, koska sillä ei ole ollut käytettävissä lausuntopyynnön kohteena olevaa mainosta.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri