MEN lausunto 11/2009 Muu hyvän tavan vastaisuus, väkivaltaan yllyttäminen

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 11/2009
Mainostaja: Diesel Finland
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 6.3.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta vaatteita mainostavasta ulkomainosta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainoksessa yhdistetään väkivalta ja seksi, minkä vuoksi mainos ei ole hyvän tavan mukainen.Mainostaja on ilmoittanut mainonnan eettiselle neuvostolle, ettei se anna pyydettyä vastinetta.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on hymyilevä mies, joka seisoo kädet ylhäällä yhteen sidottuina. Miehellä on yllään farkut. Hänen paljaassa selässään näkyy jätkänshakkiruudukko. Kuvan oikeassa etukulmassa on nainen. Myös naisen selän iholla on jätkänshakkiruudukko. Naisella on kädessään nahkaruoska. Kuvan vasemmassa laidassa näkyy nahkaruoskaa pitelevä käsi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kysymyksessä on nuorille suunnattu vaateliikkeen imagomainos. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei sitä kokonaisuutena arvostellen ole hyvän markkinointitavan vastainen. Mainos ei siten ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, KTT Annukka Jyrämä, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri

Asiassa äänestys 4–3.

Jäsenet Outi Antila, Pirkko Mäkinen ja Annukka Jyrämä lausuivat:

Kysymyksessä on ulkomainos, jota esimerkiksi lasten on mahdotonta välttyä näkemästä. Lisäksi mainos on väkivaltaan vihjaava ja siihen ihannoivasti suhtautuva. Mainituilla perusteilla katsomme, että mainos on hyvän markkinointitavan vastainen ja siten ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen.