MEN lausunto 12/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 12/2004
Mainostaja: Oy Crawford Door Ab
Mainostettava tuote: Autotallin ovi
Mainos: Lehtimainos
Annettu: Helsinki, 13.8.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Oy Crawford Door Ab:n lehtimainoksesta, jossa mainostetaan autotallin ovia. Kuluttaja katsoo mainoksen kuvituksen olevan sopimaton.

Oy Crawford Door Ab (mainostaja) on antanut neuvostolle 5.7.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen yläosassa lukee mustalla pohjalla: ”Crawford g30 Täysin uusi autotallin ovi”. Tekstin alapuolella on kuva autotallin ovista. Mainoksen keskiosassa lukee mustalla pohjalla: ”Yksityiskohdissa sen salaisuus”. Tämän tekstin alapuolella on kuva, jossa autotallin ovi on hieman alhaalta raolla. Autotallin edustalla on kyltti, jossa on kuva rusettipäisestä villakoirasta ja teksti: ”Minä vartioin täällä!”. Autotallin edustalla istuu jonossa koiria. Jonossa ensimmäisenä oleva koira on ryömimässä autotallin oven alaosasta sisään. Kuvan alapuolella lukee mustalla pohjalla: ”Vieraile sivuillamme www.crawforddoor.fi tai soita puh. (09) 887 351”. Lisäksi mainoksen oikeassa alakulmassa on mainostajan nimi yhteystietoineen.

Mainostaja on toimittanut neuvostolle vastineen mukana mainostajan esitteen, jonka etukannessa on myös em. mainittu kuva koirista autotallin edustalla. Esitteessä kuvan alapuolella lukee mustalla pohjalla: ”Löydä sen salaisuudet!”.

Vastine

Mainostajan mukaan mainoksessa ei ole sellaisia seikkoja, joiden vuoksi sitä voitaisiin pitää epäeettisenä mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden mukaan. Mainoksen kuvitus ei ole hyvän tavan vastainen eikä mainoksessa alenneta, väheksytä tai halvenneta ihmistä eikä siinä myöskään käytetä kumpaakaan sukupuolta epäasiallista katseenvangitsijana tai seksiobjektina.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa mainostetaan autotallin ovia. Mainoksen kuvituksessa on pyritty humoristiseen ilmaisuun.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri