MEN lausunto 12/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 12/2005
Mainostaja: Tele Finland Oy
Mainostettava tuote: Matkapuhelinliittymä
Mainos: Lehtimainos
Annettu: Helsinki, 13.5.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Sue-lehdessä julkaistusta matkapuhelinliittymämainoksesta. Kuluttajan mielestä erityisesti nuorisolle suunnatussa lehdessä julkaistun mainoksen sanoma on eettisesti arveluttava ja naisia esineellistävä.

Tele Finland Oy (mainostaja) on antanut neuvostolle 27.4.2005 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on teksti ”Mitä yhteistä on Tele Finlandilla ja bändärillä? – Antaa koko remmille yhtä aikaa.” Tämän alla on teksti ”Kaikki Tele Finlandin hinnanalennukset ja muut hyödyt ovat aina koskeneet rehdisti kaikkia – sekä nykyisiä että uusia asiakkaita.” Lisäksi mainoksessa on ilmoitettu mainostajan Puhepaketti –liittymää koskevia hintatietoja ja liittymän tilausohjeet.

Vastine

Mainostajan mukaan Sue-lehden huhtikuun numerossa julkaistussa mainoksessa on haettu humoristista yhteyttä rock-maailmaan. Sue-lehden lukijakunta on mainostajan mukaan rock-henkistä, joten lehden lukijat ymmärtävät mainoksen humoristisen tarkoituksen.

Mainostajan mukaan mainoksessa ei viitata eikä siinä halvenneta sukupuolta, rotua, kansallisuutta tai muita vastaavia asioita. Bändäri ei viittaa mainoksessa naisiin. Bändärillä tarkoitetaan henkilöä, joka tarkoituksella hakeutuu intiimiin kanssakäymiseen rock-tähtien kanssa. Rock-piireissä on myös paljon suosittuja naispuolisia artisteja. Mainostajan mukaan bändäri sanana käsitetään yleisesti negatiivisesti, koska bändärin käyttäytymiseen liittyy kyseenalaisia piirteitä. Tästä huolimatta bändäri-sana ei kuitenkaan viittaa naisiin tai miehiin.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainoksen on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos ei saa millään perusteella alentaa, väheksyä tai halventaa ihmistä hänen esimerkiksi rotunsa, kansallisen alkuperänsä, uskonnollisen vakaumuksen, sukupuolensa tai ikänsä perusteella eikä antaa hänestä kaavamaista tai muulla tavoin loukkaavaa kuvaa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että bändärillä tarkoitetaan muusikkojen ihailijaa, joka pyrkii läheiseen yhteyteen ihaillun kohteen kanssa. Mainonnan eettisen neuvoston käsityksen mukaan bändäri tarkoittaa yleensä naispuolista henkilöä. Ottaen huomioon, että mainos on julkaistu nuorisolle suunnatussa ilmaisjakelulehdessä, mainoksessa käytetty ilmaisu ”Mitä yhteistä on Tele Finlandilla ja bändärillä? – Antaa koko remmille yhtä aikaa.” on hyvän tavan vastainen ja antaa naissukupuolesta loukkaavan kuvan.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1, 2 ja 4 artiklan 1 kohdan sekä mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

Katso mainos tästä.pdf