MEN lausunto 18/2002

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 18/2002
Mainostaja: Electronic Arts
Mainostettava tuote: Tietokonepeli ”The Sims – lomalla”
Mainos: TV-mainos ”The Sims – lomalla”
Annettu: Helsinki, 21.10.2002

Mainonnan eettinen neuvosto on päättänyt omasta aloitteestaan pyytää mainostajalta vastineen televisiossa esitetystä ”The Sims – lomalla” –tietokonepelin mainoksesta.

Electronic Arts (mainostaja) on antanut neuvostolle 10.10.2002 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Kyseessä on lapsille ja nuorisolle suunnattu tietokonepelimainos. Mainoksessa esiintyvät hohtavat ihmishahmot ovat uimarannalla. Rannalla istuvan miehen ja naisen luokse lentää yhtäkkiä pallo. Palloa saapuu hakemaan pitkä mies. Saapuessa mies potkaisee hiekkaa istuvien ihmisten päälle ja ottaa heiltä pallon pois. Tästä tuohtuneena istumassa ollut mies kävelee pallon hakeneen miehen luo. Pallon hakenut mies tönäisee miehen nurin. Mies ja hänen viereensä ilmestynyt nainen naureskelevat tönäistylle miehelle. Tästä taas istumassa ollut nainen tuohtuu ja menee lyömään nyrkillä miehen vieressä olevaa naista kasvoihin. Lopuksi nainen, joka löi toista naista sekä mies, joka tönäisi toisen miehen nurin, lähtevät yhdessä käsikynkkää naureskellen pois. Samalla mainoksen ääni sanoo: ”Pistä omat hahmot peliin, niin näet, miten ne selvittävät testeistä tiukimman, perheloman. The Sims - lomalla, nyt suomeksi.”.

Vastine

Vastaajan mukaan The Sims –tietokonepelit on suunnattu 15 - 16 -vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille. Mainosta ei ole suunnattu nuorille lapsille. Vastaajan mukaan mainos on tarkoitettu humoristiseksi. Mainoksen tarkoituksena on kertoa ihmisille, että pelatessa The Sims –peliä pelaaja kontrolloi pelihahmoja ja saa heidät tekemään mitä tahansa pelaaja tahtoo, jopa asioita, jotka eivät ole normaalisti sosiaalisesti hyväksyttäviä. Mainoksen tarkoituksena ei ole kertoa, että kyseinen käytös olisi yhteiskunnassa kuitenkaan hyväksyttävää. Mainoksessa esiintyvä vihreä kartio, joka pelihahmon on nostettava, ennen kuin se voi tehdä mitään, korostaa mainostajan mukaan katsojalle kyseessä olevan kuvitteellinen The Sims –pelimaailma. Vastaaja kiistää, että mainos olisi vastoin mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 ja 14 artiklaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu.

Perussääntöjen 14 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa tai kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainoksessa mainostaan tietokonepeliä, jossa pelaajan on mahdollista kontrolloida pelihahmoja ja saada heidät käyttäytymään haluamallaan tavalla. Mainos on toteutettu animaatiotekniikalla, mutta tyyli ei ole perinteisen sarjakuvamainen, vaan hahmot ovat helposti sekoitettavissa eläviin ihmishahmoihin. Mainoksen hahmot käyttäytyvät piittaamattomasti ja väkivaltaisesti toisiaan kohtaan.

Mainoksessa esitetään hyväksyttävänä käyttäytyminen, jolle on tunnusomaista välinpitämättömyys ja piittaamattomuus toisen ihmisten fyysisestä koskemattomuudesta ja turvallisuudesta. Tällaisena se on moraalisesti arveluttava. Kuvatunlaista esitystä ei voida pitää lapsiin kohdistuvassa mainoksessa asianmukaisena. Vastineen mukaan mainos on suunnattu yli 15-vuotiaille. Yli 15-vuotiaat ovatkin kykeneviä arvioimaan mainoksen sisältöä kriittisemmin kuin nuoremmat lapset. Mainoksen ovat kuitenkin saattaneet nähdä myös pienet lapset, joiden katsottavaksi väkivaltaisen käyttäytymismallin omaava mainos on sopimaton.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan sekä 14 artiklan sen vahingollisten vaikutusten ennalta ehkäiseminen –kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila ja varatuomari, OTL Paavo Nikula.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri