MEN lausunto 19/2003

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 19/2003
Mainostaja: Hannaberg Components Oy
Mainostettava tuote: Vilkkuvat matkapuhelintarrat
Mainos: Lehtimainos
Annettu: Helsinki, 7.11.2003

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta lehtimainoksesta, jossa mainostetaan matkapuhelimeen tilattavia vilkkuvia tarroja. Kuluttajan mielestä tarrat, joissa on alastomien naisten kuvia, ovat alaikäisille sopimattomia.

Hannaberg Components Oy (mainostaja) on antanut neuvostolle 30.10.2003 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainos on ollut 7-päivää –lehdessä ja siinä mainostetaan matkapuhelimeen kiinnitettäviä tarroja, jotka vilkkuvat puhelimesta soitettaessa tai kun puhelimeen soitetaan. Mainoksessa on kuvia erilaisista tarjolla olevista tarroista. Tarroissa on muun muassa kuvia alastomista tai lähes alastomista naisista. Alastonkuvien lisäksi mainoksessa on kuvia tarroista, joiden kuvituksena on käytetty lasten satu- ja sarjakuvapiirroshahmoja, kuten Muumipeikko, Nalle Puh ja Ressu. Tarrojen lisäksi mainoksessa on kuvia ”vilkkulemmikeistä”, muovisista pikkuhahmoista, jotka vilkkuvat ja ääntelevät, kun matkapuhelimeen tulee puhelu. Lisäksi mainoksessa on tuotetta koskevia tietoja sekä tuotteiden tilausohjeet.

Vastine

Vastineen mukaan tarroja, joissa on esiintynyt alastomia naisia, on mainostettu 7-päivää -, OHO-, Mix-, Suosikki- ja Katso-lehdissä. Vastineessa kiistetään, että kuvat olisivat eettisesti kyseenalaisia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 14 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa tai kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainoksessa mainostetaan matkapuhelimeen kiinnitettäviä vilkkuvia tarroja ja ”vilkkulemmikkejä”. Tarrojen kuva-aiheet vaihtelevat satuhahmoista alastomiin naisiin. Mainostajan mukaan mainos on julkaistu nuortenlehdissä sekä perhelehdissä.

Ottaen huomioon mainoksen julkaisukanava sekä mainoksessa tarjottujen tuotteiden satuhahmokuvitus ja muut nuoria kiinnostavat kuva-aiheet mainos on ollut omiaan kiinnostamaan erityisesti lapsia. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erityisesti lapsille ja nuorille suunnatuissa lehdissä olevissa mainoksissa esiintyvät naisten alastonkuvat loukkaavat lapsen oikeutta olla kohtaamatta ikä- ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 ja 2 artiklan sekä 14 artiklan sen kokemattomuus ja herkkäuskoisuus sekä vahingollisten vaikutusten ennaltaehkäiseminen –kohtien vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila ja varatuomari, OTL Paavo Nikula.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri