MEN lausunto 19/2008 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 19/2008
Mainostaja: DNA Finland Oy
Mainos: Sanomalehtimainos
Annettu: Helsinki, 20.8.2008
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta mainostajan Helsingin Sanomien NYT-liitteessä julkaistusta mainoksesta. Kuluttajan käsityksen mukaan mainoksessa kuvataan iloisena asiana humalaista seksiä, mahdollisesti alaikäisen kanssa. Kuluttajan mukaan mainos on asiaton eikä mainoksen kuvalla ole mitään yhteyttä mainostajaan.

Mainostaja on antanut neuvostolle 29.5.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on kuva makuuhuoneen lattiasta. Lattialle on heitelty vaatteita ja pari liköörilasia. Mainoksen yläkulmassa näkyy osa sängystä, jossa erottuvat miehen ja naisen jalat. Mainoksen oikeassa alakulmassa on teksti ”Ilo ei tunne ikärajaa. Suomen tyytyväisimmät asiakkaat 15–79 -vuotiaissa.” ja mainostajan logo, jonka alla lukee ”Ilon kautta”. Mainoksen vasemmassa reunassa lukee pienellä tekstillä ”Lähde: Taloustutkimuksen huhtikuussa 2008 tekemä tutkimus matkapuhelinoperaattoreista (vertailussa Elisan, Soneran ja DNA:n tietoliikenneryhmät).”

Vastine

Mainos kuuluu ilmoitussarjaan, joka sisältää kolme mainosta. Mainos on esitetty Helsingin Sanomien NYT-liitteessä vain kerran eikä mainosta tulla käyttämään uudelleen mainostajan markkinoinnissa.

Mainoksessa huoneen lattialla olevista vaatteista ja kengästä muodostuu hymy-kuvio. Mainossarjan visuaalisena ideana on luoda vaatteista erilaisia hymy-kuvioita.

Mainostaja tarjoaa matkapuhelinoperaattorina tietoliikenneyhteyksiä, jotka antavat mahdollisuuden ihmisten väliseen yhteydenpitoon ja tunteiden jakamiseen. Tiedonsiirron mahdollistaminen synnyttää siten inhimillistä iloa. Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan mainostajalla on suomalaisista matkapuhelinoperaattoreista kaikkein tyytyväisimmät asiakkaat. Mainoksen hymy-kuviolla kuvataan ensinnä sitä iloa, jota mainostaja tuottaa asiakkailleen mahdollistamalla tietoliikenneyhteydet yhteydenpitoa varten. Toiseksi kuviolla viitataan Taloustutkimuksen tutkimuksessa todettuun asiakastyytyväisyyteen. Vaikka tutkimus käsittää myös 15–17-vuotiaiden alaikäisten mielipiteen, ei mainosta ole kohdennettu alaikäisille eikä mainoksen tarkoitus ole viitata humalaiseen seksiin alaikäisen kanssa tai siihen, että humalainen seksi olisi iloinen asia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainoksessa mainostetaan matkapuhelinoperaattoria, jonka kertoman mukaan sen asiakkaat ovat Suomen tyytyväisimmät. Tätä koskeva tutkimus on tehty 15–79-vuotiaiden keskuudessa. Mainostaja kertoo, että mainoksella viitataan mainostajan asiakkailleen tuottamaan iloon ja mainostajan asiakkaiden asiakastyytyväisyyteen.

Mainonnan eettinen neuvosto ei lausu siitä, onko mainos hyvän maun mukainen.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole hyvän tavan vastainen eikä siten ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari Pirkko Mäkinen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri