MEN lausunto 19/2010 lapsille sopimattomasta sanomalehtimainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 13.10.2010

Lausunto: MEN 19/2010
Mainostaja: Rytmikorjaamo
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO LAPSILLE SOPIMATTOMASTA SANOMALEHTIMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut yksityishenkilöltä lausuntopyynnön sanomalehdessä julkaistusta erotiikkamessujen mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos ei ole hyvän maun eikä tavan rajoissa. Mainos on julkaistu sanomalehdessä, joka jaetaan jokaiseen talouteen, joten mainos on ollut myös vapaasti lasten saatavilla. Lisäksi mainoksen sijoittaminen lehden takasivulle lisää lasten ja varhaisnuorten riskiä altistua heidän ikäkauteensa kuulumattomalle eroottiselle vaikutukselle.

Mainos

Mainoksessa on kuva lähes alastomasta naisesta. Mainoksen yläosassa lukee: ”Erotiikkamessut Seinäjoella. Pohjanmaan Pornopäivät 6.-7.8.2010 Rytmikorjaamo”. Mainoksen alaosassa on kuva vähäpukeisesta miehestä sekä tietoa messujen esiintyjistä ja ohjelmasta.

Vastineet

Rytmikorjaamo (mainostaja):

Mainostaja ei ole antanut neuvostolle vastinetta.

Seinäjoen Sanomat (media):

Seinäjoen Sanomissa on julkaistu kolme Pohjanmaan Pornopäivien mainosta. Mainoksissa naisen rinnat on peitetty hopeanvärisillä lätkillä tai mustilla tähdillä, joten mainos ei ole poikennut yleisesti sanomalehdissä julkaistuista naisten alusvaatemainoksista tai aikakaus- ja naistenlehtien vaate- ja rantavaateilmoituksista.

Seinäjoen Sanomien mukaan mainokset eivät ole olleet hyvän tavan vastaisia tai sukupuolikuria loukkaavia. Lisäksi mainokset ovat olleet ilmoituksia, joissa on kerrottu julkisista ja kaikille avoimista tilaisuuksista.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lisäksi markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23 artiklan mukaan markkinoijan tulee noudattaa näitä perussääntöjä. Lisäksi mainostoimiston, julkaisijan ja muiden markkinoinnin alalla toimivien tulee noudattaa näitä sääntöjä. Markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan. Markkinointimateriaalia julkaisevien tai sitä välittävien kustantajien, muiden viestintäalan yritysten ja vastaavien toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta, kun ne hyväksyvät markkinoinnin ja julkaisevat sen.

YK:n lapsen oikeuksia koskeva sopimus, johon Suomi on sitoutunut, velvoittaa suojelemaan lasta hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden haitallisilta sisällöiltä. Lapsia suojeleva kuvaohjelmien rajoitus on Suomen perustuslain sananvapauden perusoikeussäännöksen yhteydessä. Nämä säännökset tarkoittavat, että kaikkien toimijoiden tulee ottaa huomioon lastensuojelun intressit omassa toiminnassaan. Sananvapauteen sisältyy harkintavelvoite, jotta myös muut perusoikeusjärjestelmän suojaamat oikeudet tulisivat asianmukaisella tavalla huomioon otetuiksi.

Kyseessä oleva pornografisen luonteinen mainos on julkaistu ilmaisjakelulehden takasivulla. Mainonnan eettinen neuvosto on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään jo vuosien ajan (esim. MEN 1/2003, 23/2008, 19/2009, 24/2009 ja 30/2009) vahvistanut, että lapsilla on oikeus olla kohtaamatta ikään ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on lapsille sopimaton.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, Senior Marketing Advisor Mika Sarimo, varatuomari Pirkko Mäkinen ja Director Sirpa Juutinen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri