MEN lausunto 2/2006 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 2/2006
Mainostaja: Lindex Oy
Mainostettava tuote: Alusvaatteet
Mainos: Ulkomainoskampanja
Annettu: Helsinki, 17.3.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä kuluttajilta ulkomainoksista, joissa mainostetaan rintaliivejä. Kuluttajien käsityksen mukaan mainokset ovat naista esineellistäviä ja halventavia.Mainostaja on antanut neuvostolle 21.2.2006 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainosten sisältö

Ulkomainoskampanjassa on viisi erilaista mainoskuvaa, joissa esiintyvät naiset ovat pukeutuneet mainostajan myymiin erilaisiin rintaliiveihin. Kuvan päällä on isokokoinen teksti: ”We love boobs!” Lisäksi mainoksessa on mainostajan tunnusmerkin yläpuolella teksti: ”Rintaliivit -25 % 19.02. asti.”

Vastine

Mainostaja on naisten alusvaatteisiin erikoistunut yritys. Kampanja on kohdistettu naisille ja kampanjan tarkoituksena on osoittaa mainostajan laajaa tuotevalikoimaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla, tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä. Periaatteiden 4 kohdan mukaan mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.

Mainoskampanjan tarkoituksena on mainostaa rintaliivejä myyvää liikettä. Mainoksissa esiintyvät naiset ovat pukeutuneet mainostajan tuotevalikoimaan kuuluviin rintaliiveihin. Naisia ei esitetä alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. Mainitulla perusteella mainokset eivät ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri