MEN lausunto 21/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 21/2005
Mainostaja: Kestopuu Oy
Mainostettava tuote: Kyllästetty puutavara
Mainos: Lehtimainos
Annettu: Helsinki, 26.8.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Kestopuu Oy:n mainoksesta. Kuluttajan käsityksen mukaan mainoksen risti halventaa kristinuskoa.

Mainostaja on antanut neuvostolle 17.6.2005 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on kuva puisesta rististä karuissa luonnonolosuhteissa. Ristin kohdalla kuvassa on teksti: ”Kaiken se kestää”. Kuvan alapuolella lukee: ”Armoton on ajan hammas, Julma luonnon mieli, Se hajoittaa, Muuttaa mullaksi maan, Vain harva vastustaa.” Tämän alla on kuvattu tuotteen ominaisuuksia: kestävä, kierrätettävä, vihreä ja ruskea, pintakäsiteltävä.

Vastine

Mainostajan mukaan mainoksessa korostetaan kestopuun kestävyyttä Suomen kovissa ilmasto-olosuhteissa. Lisäksi mainoksessa tuodaan esille tuotteen kierrätettävyys, uusi ruskea värivaihtoehto ja pintakäsittelymahdollisuus. Teksti ”Kaiken se kestää” viittaa kestopuun ylivoimaiseen kestävyyteen suhteessa muihin puutuotteisiin. Tekstillä ”Armoton on ajan hammas, Julma luonnon mieli, Se hajoittaa, Muuttaa mullaksi maan, Vain harva vastustaa” viitataan yksiselitteisesti koviin ilmasto-olosuhteisiin ja luonnon kiertokulkuun. Puista ristiä on käytetty yleisenä maamerkkinä jo paljon ennen kristinuskoa. Mainoksen risti ei loukkaa tai halvenna uskontoa.

Mainostajan mukaan mainos noudattaa mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä ja niiden perusperiaatteita. Mainos ei sisällä hyvien tapojen vastaisia tekstejä tai kuvia. Mainoksen tekstit ja kuva eivät myöskään loukkaa yhteiskunnallisesti tai moraalisesti kunnioitettavina pidettäviä arvoja tai kilpailevia tuotteita.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä.

Mainoksessa markkinoidaan kyllästettyä puutavaraa. Siinä pyritään korostamaan mainostettavan tuotteen kestävyyttä haastavissa ilmasto-olosuhteissa. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että uskonnollisen symbolin käyttäminen markkinointitarkoituksessa saattaa loukata uskonnollisia henkilöitä. Neuvosto kuitenkin katsoo, ettei mainos kokonaisuutena arvostellen ole omiaan halventamaan kristinuskoa.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Jari Kostamo, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

Katso mainos tästä.pdf