MEN lausunto 23/2008 Muu hyvän tavan vastaisuus ja lapsille sopimaton mainonta

Lausunto:
MEN 23/2008
Markkinoija:
SK Entertainment Group Oy / Ravintola Studio 51 Oy
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 23/2008
Mainostaja: SK Entertainment Group Oy / Ravintola Studio 51 Oy
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 20.8.2008
Päätös: Huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta ravintolan mainosjulisteesta. Poliisin saaman ilmoituksen mukaan julisteita on liimattu sähkökaappeihin ja pylväisiin ainakin kauppakeskus Forumin ja tavaratalo Stockmannin edustoille. Poliisi pyytää lausuntoa mainoksen hyvän tavan mukaisuudesta esitutkintaa varten.Mainostaja on antanut neuvostolle 21.7.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainosjulisteessa on kuvia vähäpukeisista naisista. Julisteessa on teksti: ”Weekends are now slightly more – Russian…”, ”Club Moscow”. Julisteen keskiosassa lukee ”First mission to Moscow starts on Saturday 14th June 2008 at 10.00 pm. Music by lovely DJ Affecta.”

Vastine

Ravintola Studio 51:ssä järjestetty Club Moscow -tapahtuma on rakentunut Venäjältä tulevien naispuolisten DJ-artistien varaan. Julisteen kuvat esittävät kyseisiä henkilöitä. He esiintyvät ohjelmassa vähäpukeisina.

Julisteiden kuvamateriaali on toimitettu mainostajalle Venäjältä, ja kuvat ovat DJ-artistien normaalisti käyttämää markkinointimateriaalia. Materiaalia on käytetty laajasti muuallakin maailmassa, minkä vuoksi mainosjulisteet eivät mainostajan mukaan ole sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia. Esitutkinnasta tiedon saatuaan mainostaja on kuitenkin muuttanut julisteen sisältöä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainontaa pidettävä eettisesti hyväksyttävänä ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt ja muut niihin rinnastettavat säännöt. Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta esimerkiksi kuluttajansuojalain tai rikoslain vastaista.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23 artiklan mukaan perussäännöt koskevat kaikkia markkinoinnin muotoja ja sisältöä. Perussääntöjä sovelletaan myös sellaiseen markkinointiaineistoon, joka ei ole markkinoijan itsensä laatima, kuten suositukset, lausunnot sekä kuva- ja ääniesitykset.

Perussääntöjen vastaista menettelyä ei siten voi perustella sillä, että markkinoinnin sisältö tai muoto on kokonaan tai osittain muiden laatima.Perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että naisten vähäpukeisuudella on sinänsä yhteys mainostettavaan tilaisuuteen, jossa julisteen kuvaamat henkilöt esiintyvät vähäpukeisina. Mainos jossakin aikuisille kohdennetussa mediassa olisikin säännösten mukainen, mutta saadun selvityksen perusteella mainosjuliste on sijainnut paikoissa, joissa lapset päivittäin liikkuvat. Pornografisia kuvia sisältävä mainos loukkaa lapsen oikeutta olla kohtaamatta ikä- ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään. Tällainen julkisen tilan seksualisointi on hyvän markkinointitavan vastaista.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainosjuliste on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2, 4 ja 18 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari Pirkko Mäkinen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri