MEN lausunto 25/2008 Väkivaltaa sisältävä mainos

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 25/2008
Mainostaja: Oy Panda Ab
Mainos: Elokuvateatterissa esitetty mainos
Annettu: Helsinki, 14.11.2008
Päätös: Huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta suklaamainoksesta, jota on esitetty elokuvateatterissa Batman-elokuvan alussa. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan ei ole eettisesti hyväksyttävää esittää väkivaltaa sisältävää mainosta lapsille suunnatun elokuvan alussa. Oy Panda Ab, joka toimii mainostetun tuotteen jakelijana Suomessa, on antanut neuvostolle 13.8.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa suklaasnacksiksi pukeutunut mies tarjoilee maistiaisia kaupan aulassa. Maistiaisen ottanut mies käy maistiaisia tarjonneen miehen kimppuun, koska tämä ei anna miehelle toista maistiaista. Mies potkii maistiaisia tarjoilevaa miestä ja kaataa tämän maahan. Lopulta vartijat tulevat taltuttamaan miestä. Mainoksen miesääni toteaa: ”Smash – yritäpä tyytyä yhteen”. Mainoksen lopussa kuvataan, kuinka maistiaisia tarjonnutta miestä kannetaan paareilla ambulanssiin.

Vastine

Mainoksen kohderyhmänä ovat 15–25-vuotiaat nuoret aikuiset. Mainoksen ydinsanomana on mainostettavan tuotteen slogan: ”Yritäpä tyytyä yhteen!” Mainoksen tarkoituksena on luoda hauska tarina sloganin ympärille – kun kerran olet maistanut Smashia, et voi olla haluamatta lisää. Mainoksen huumori perustuu liioitteluun ja tarinan absurdiuteen. Mainostaja on rajannut elokuvamainoskampanjasta pois lastenelokuvat. Mainosta on esitetty Batman-elokuvan yhteydessä, jonka ikäraja on 13 vuotta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta eikä lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että humoristiseksi tarkoitettu mainos sisältää henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Vaikka mainoksessa on tavoiteltu humoristisuutta, mainoksen väkivaltaa kuvaavat elementit eivät liity mainostettavaan tuotteeseen. Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto on ottanut arvioinnissa huomioon, että mainosta on esitetty nuorille suunnatun elokuvan yhteydessä.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 ja 18 artiklojen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, varatuomari Pirkko Mäkinen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri