MEN lausunto 27/2003

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 27/2003
Mainostaja: Made in Europe Oy
Mainostettava tuote: Europehouse –liikkeessä myytävät tuotteet
Mainos: Sanomalehtimainos
Annettu: Helsinki, 12.12.2003

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Europehouse –nimisen liikkeen sanomalehtimainoksesta, jossa mainostetaan liikkeessä myytäviä pilailu- ja muita tuotteita. Kuluttajan mielestä mainos on sopimaton, hyvän maun vastainen ja moraaliton, etenkin kun liikkeen asiakkaina on jopa ala-asteikäisiä lapsia.

Made in Europe Oy (mainostaja) on antanut neuvostolle 19.11.2003 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Sanomalehtimainoksen yläkulmassa lukee: ”Kaupungin villeimmät vehkeet pikkujoulupaketteihin”. Mainoksen yläkulmassa on polvista alaspäin kuvattu housut nilkoissa seisova ihminen. Kuvan alapuolella on teksti: ”Päivän tarjous, joulukakka 3,90”. Lisäksi mainoksessa on kuvattu hintatietoineen myös muita liikkeessä myytäviä tuotteita, mm. penispasta, pilitikkari, biletopit, varvassukat sekä erilaiset vilkkuvat vehkeet (esim. kaljatuopit, jääpalat, cocktail-tikut ja pinssit). Mainoksen alakulmassa lukee: ”Meillä vilkkuu kaikki – vilkuta sinäkin!”

Vastine

Vastineen mukaan Europehouse on nuorisotavaratalo, jonka kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Liikkeen tuotevalikoimiin kuuluvat mm. vaatteet, korut, hauskat seksitarvikkeet, lahjat ja kengät. Vastineen mukaan mainoksessa on mainostettu tuotevalikoimiin olennaisesti kuuluvia tuotteita.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 14 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa tai kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että sanomalehtimainoksessa on kuvattu mainostajan liikkeessä myytäviä tuotteita, vaikkakin alatyylisellä tavalla. Mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo ja varatuomari, OTL Paavo Nikula.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri