MEN lausunto 28/2005

Lausunto:
MEN 28/2005
Markkinoija:
Eläinsuojeluliitto Animalia ry
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 28/2005
Lausunnonpyytäjä: JCDecaux Finland Oy
Mainos: Eläinsuojeluliitto Animalia ry:n ulkomainoskampanja
Annettu: Helsinki, 23.9.2005

JCDecaux Finland Oy on pyytänyt mainonnan eettiseltä neuvostolta lausuntoa Eläinsuojeluliitto Animalia ry:n kampanjan sopivuudesta ulkomainontaan.

Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainosten sisältö

Mainoskampanjassa on kolme erilaista kuvaa. ”Broilerikiusaus” -kuvassa ihminen kantaa kanoja niiden jaloista kiinni pitäen. Kuvan alaosassa on teksti ”Broilerikiusaus”. ”Säästöpossu” –kuvassa on kuvattu sikoja ahtaassa tilassa. Kuvan alaosassa on teksti ”Säästöpossu”. ”Minkin loukku” –kuvassa on koukussa roikkuva minkkiturkki. Turkkiin kiinnitetyssä hintalapussa on teksti ”Price: 57 dead minks”. Kuvan alaosassa on teksti ”Minkin loukku”.

Jokaisen kuvan alaosassa on teksti ”Ole kerrankin ihmisiksi ja vaadi, että eläimellä on oikeus olla eläin. Allekirjoita vetoomus osoitteessa animalia.fi.” Lisäksi julisteiden alaosassa on Animalian logo (animalia – eläinten asian ajajaja) ja teksti ”Animalia on Suomen johtava eläinsuojelujärjestö. Sen tavoitteena on yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta parantaa eläinten oikeuksia ja hyvinvointia.”

Eläinsuojeluliitto Animalia ry:n lausuma

Mainonnan eettinen neuvosto on varannut Eläinsuojeluliitto Animalia ry:lle mahdollisuuden tulla kuulluksi. Liitto on toimittanut neuvostolle 14.9.2005 päivätyn vastineen.

Liiton mukaan kampanjan kohderyhmänä ovat olleet kaupungissa asuvat nuoret, jotka ovat vieraantuneet luonnosta. Kampanjan tavoitteena on ollut yhdistää arkipäiväiset asiat uuteen ja yllättävään visuaaliseen ympäristöön sekä saada kohderyhmä siten oivaltamaan eläinten oloja.

Kysymyksessä olevan kaltaisen mainonnan sanoma ei aina miellytä kaikkia, mutta sen esiintuominen täytyy olla sallittua. Kaupallisen viestinnän rinnalla on sallittava myös valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä. Kampanjalla on pyritty herättämään kuluttajia huomaamaan, miten eläimiä kohdellaan. Kampanja on ohjannut kuluttajat liiton kotisivuille, josta löytyy lisätietoa siitä, miten kuluttajat voivat tehdä eläinten kannalta parempia kulutusvalintoja.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 2 kohdan mukaan mainoksessa ei saa ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa.

Kuvien tarkoituksena on ollut kiinnittää huomiota eläinten kohteluun. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kysymyksessä olevat kuvat eivät ole sillä tavoin pelkoa herättäviä, että niiden voitaisiin katsoa olevan ulkomainontaan sopimattomia.

Mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset eivät ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Jari Kostamo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri