MEN lausunto 29/2009 Hyvän tavan vastainen markkinointi

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 29/2009
Mainostaja: Helsingin Pantti-Osakeyhtiö
Mainos: Suoramarkkinointi
Asia: Hyvän tavan vastainen markkinointi
Annettu: Helsinki, 8.12.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta asumisoikeusasunnon haltijoille lähetetystä suoramarkkinointikirjeestä, jossa kerrotaan asumisoikeusasunnon panttausmahdollisuudesta. Lausunnon pyytäjä kokee kyseisen lähestymistavan eettisesti arveluttavana, luokittelevana ja loukkaavana.

Mainoksen sisältö

Suoramarkkinointikirjeessä lukee:

”Hyvä asumisoikeusasunnon haltija,

Laita elämä hymyilemään – käteistä asumisoikeussopimuksellasi!

Jos tarvitset nopeasti ja vaivattomasti käteistä rahaa, Helsingin Pantista kannattaa kysyä paljonko saisit lainaa asumisoikeusasunnostasi. Myönnämme lainaa enimmillään 50% sopimusmaksun pääomasta. Tule siis konttoriimme kysymään lisää, saat lainapäätöksen heti.

Helsingin Pantti - nykyaikainen tapa lainata rahaa joustavasti.

Muistathan, että asumisoikeusasunnon lisäksi myönnämme lainaa esim. kultakoruja, hopeaesineitä tai soittimia vastaan. Nopeasti ja luotettavasti – yli 127 vuoden kokemuksella.

Tiedätkö paljon sinulla makaa rahaa kotonasi?

Tee helppo varallisuusarvio kätevästi netissä. Helsingin Pantin sivuilla pantti.fi voi nyt arvioida näppärästi oman varallisuutensa.

Terveisin,

Martti Huotelin, toimitusjohtaja”

Vastine

Mainostaja harjoittaa toimiluvan alaista lainaustoimintaa laissa panttilainauslaitoksista määritellyllä tavalla. Mainostaja on syyskuussa toteuttanut kirjekampanjan asumisoikeusasunnon haltijoille. Kirjeen tarkoituksena on informoida mainostajan palveluista ja kertoa asumisoikeuden olevan korujen yms. esineiden ohella hyvä lainan vakuus. Mainostajan mukaan asumisoikeuden vakuuskelpoisuudesta on ollut epätietoisuutta.

Asumiseen oikeuttavien arvopapereiden panttaaminen ei ole eettisesti arveluttavaa. Niitä yleisimmin käytetään yksityishenkilöiden lainojen vakuutena. Osoitetiedot on hankittu Väestörekisterikeskukselta ja kirjeen lähettämisessä on huomioitu mahdolliset markkinointikiellot.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä, ihmisryhmää, yritystä, organisaatiota, elinkeinotoimintaa, ammattia tai tuotetta.

Se, että yksittäinen kuluttaja tai kuluttajaryhmä kokee mainoksen loukkaavaksi, ei sinänsä merkitse hyvän tavan vastaisuutta. Mainoksen hyvän tavan vastaisuuden arviointi on objektiivista.

Mainostaja harjoittaa panttilainaustoimintaa. Mainostaja on kohdistanut osoitteellisen suoramarkkinointikampanjan asumisoikeusasunnon haltijoille. Heille on lähetetty markkinointikirje, jossa on informoitu siitä, että myös asumisoikeusasunnon voi pantata. Mainostajan mukaan asumisoikeuden vakuuskelpoisuudesta on ollut yleistä epätietoisuutta, joten mainostaja on halunnut antaa asiasta tietoa asumisoikeusasunnon haltijoille.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen eikä siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo, tutkimuspäällikkö Sirpa Tallqvist ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri