MEN lausunto 3/2008 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 3/2008
Mainostaja: Solera Finland Oy
Mainos: Suoramainos
Annettu: Helsinki, 1.2.2008
Päätös: Vapauttava lausunto

Kuluttaja on pyytänyt lausuntoa mainoksesta, joka on liimattu hänen kotioveensa. Kuluttajan käsityksen mukaan mainosten liimaaminen ihmisten kotioviin on loukkaavaa ja ihmisten omaisuuteen kajoamista.

Mainostaja on antanut neuvostolle 14.1.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.Mainoksen sisältöKeltaisille Post-It viestilapuille painetuissa mainoksissa mainostetaan punaviiniä.

Vastine

Mainostaja on ostanut Post-It -markkinoinnin toiselta yritykseltä. Kyseisen yrityksen erillisen lausunnon mukaan Post-It viestilapuille painettujen markkinointiviestien tehokkuus perustuu perinteisen Post-It lapun käyttöön uudessa viestintätavassa. Jakelussa on noudatettu Suomen suoramarkkinointiliitto ry:n osoitteettoman jakelun pelisääntöjä.

Mainostajan mukaan markkinointikampanja on toteutettu 19.–20.12.2007 Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Suur-Turun alueella. Kohderyhmäksi on valittu alueita, joissa viinin kulutus on keskimääräistä suurempaa. Mainoksia on liimattu vain niihin oviin, joissa ei ole mainoskieltoa. Mainokset on poistettu ovista 24 tunnin kuluttua. Mainosten tekstit on valittu niin, että ne eivät houkuttele nuoria. Mainoksissa on ilmoitettu mainostajan internetsivut, joista kuluttajat saavat lisätietoja kampanjasta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, että tavallisen tarran kiinnittäminen oveen tai postilaatikkoon saattaa aiheuttaa vahinkoa. Esillä olevassa tapauksessa on kuitenkin ollut kysymys Post-It -viestilapusta, jonka voi vaivatta irrottaa ovesta ja joka ei vahingoita alustaa, jolle se on kiinnitetty. Näin ollen siitä ei aiheudu vahinkoa omaisuudelle. Post-It -viestilapuille painettuja mainoksia on jaettu ainoastaan sellaisten kotitalouksien oviin, joissa ei ole ”Ei mainoksia” -kieltoa. Jakelija on poistanut mainokset 24 tunnin kuluessa niiden jakamisesta. Oveen kiinnitetty Posti-It viestilappu on ollut helppo itsekin hävittää.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinointi ei ole ollut hyvän markkinointitavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, varatuomari Pirkko Mäkinen, johtaja Jorma Miettinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri