MEN lausunto 4/2007 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 4/2007
Mainostaja: Carpark Finland Oy
Mainostettava hyödyke: Pysäköintihalli
Mainos: Lehtimainos
Annettu: Helsinki, 13.4.2007

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Ovi-nimisessä ilmaisjakelulehdessä julkaistusta pysäköintihallin mainoksesta. Kuluttajan mielestä mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, koska kuluttajan mukaan siinä muun muassa yllytetään päihteiden liikakäyttöön, ilkivaltaan, siveettömyyteen julkisella paikalla ja ihannoidaan yleistä piittaamattomuutta.

Mainostaja on antanut neuvostolle 29.3.2007 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on kuvaus öisellä kadulla juhlivasta nuorisosta. Mainoskuvan tapahtumat osoittavat, miten kadulla liikkujat voivat vahingoittaa kadun varteen pysäköityjä autoja. Esimerkiksi päihtynyt henkilö viiltää auton kylkeen naarmun ja alkoholia nauttivat nuoret tanssivat auton katolla.

Mainoksessa on teksti ”Aja ennemmin Carparkiin.” ja ”Pysäköinti klo 17 jälkeen sekä sunnuntaisin vain 1 €/h. Erottaja / Kasarmitori / Vallila”. Lisäksi mainoksen alaosassa on mainostajan logo ja teksti ”Turvallista kuin kisahallin putkassa”.

Vastine

Mainoksessa mainostetaan mainostajan pysäköintihalleja. Mainoksessa on karrikoiden kuvattu viikonloppuyötä Helsingin kadulla. Mainoksessa on kuvattu nuorisojoukkoa viikonloppuyönä. Kuvaan on koottu kaikki yöllisen juhlinnan nurjat puolet. Tavoitteena on ollut esittää liioittelun keinoin tosiasiallisia vaaroja, jotka liittyvät auton säilyttämiseen kadulla iltaisin ja viikonloppuisin. Mainostaja markkinoi pysäköintihallejaan turvallisena autojen pysäköintivaihtoehtona.

Mainoksessa ei kannusteta päihteisiin, ilkivaltaan, siveettömyyteen tai roskaamiseen. Siinä kuvataan sopimatonta käyttäytymistä negatiivisessa valossa. Tavoitteena on saada katsoja valitsemaan omaisuudelleen turvallinen säilytyspaikka. Mainoksessa paheksutaan piittaamattomuutta ympäristöstä ja muista ihmisistä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 3 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita eikä yllyttää väkivaltaan, eikä rohkaista laittomaan tai muutoin moitittavaan käyttäytymiseen.

Mainoksessa on liioiteltu kuvaus yöllisestä katukuvasta ja humaltuneista nuorista, jotka saattavat vahingoittaa kadunvarteen pysäköityjä autoja. Mainoksen tarkoituksena on ollut saada katsoja pohtimaan, miksi pysäköintihalli on parempi vaihtoehto auton pysäköintipaikaksi kuin kadunvarsipysäköinti. Mainoksen tyylilaji ja media huomioon ottaen mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen. Neuvosto ei kuitenkaan ota kantaa mainoksen hyvän maun mukaisuuteen.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, KTT Annukka Jyrämä, varatuomari Pirkko Mäkinen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri