MEN lausunto 4/2012 Mikrokulma Oy:n lehtimainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO    16.2.2012

Lausunto: MEN 4/2012
Mainostaja: Mikrokulma Oy
Media: Lehtimainos
Päätös: Vapauttava lausunto 

LAUSUNTO MIKROKULMA OY:N LEHTIMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä lehtimainoksesta, jonka kuvassa kommandopipoinen mies seisoo ase kädessä. Lausunnon pyytäjän mukaan mainos on yleisen moraalikäsityksen vastainen ja arveluttava. Mainoksessa mainostetaan kommandopipoa, mutta ei asetta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainoskuvan mies näyttää pankkiryöstöä tai joukkosurmaa suunnittelevalta.

Mainos

Lehtimainoksessa on kuva flanellipaitaisesta miehestä, jolla on kommandopipo päässä ja ase kädessä. Kuvan yläpuolella on teksti ”Kommandopipo 3 € ” ja kuvan alapuolella teksti ”Topattu flanellipaita 18,50”. Samalla sivulla mainostetaan myös muita sekalaisia tuotteita.

Mainostajan lausuma

Mainoskuvan ase on airsoft-ase, joka ampuu muovikuulia. Tarkoituksena oli, että sivulle olisi tullut mainosteksti myös tästä tuotteesta, mutta teksti oli pakko jättää pois, koska se ei mahtunut sivulle.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensinnäkin, ettei se ota kantaa mainoksen hyvän maun mukaisuuteen, vaan ainoastaan sen hyvän tavan mukaisuuteen.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä.

Mainoksessa mainostetaan kommandopipoa, joka on asetta pitelevän miehen päässä. Kuvan ase on mainostajan mukaan air-softase. Mainostajan mukaan tarkoituksena oli, että mainoksessa olisi myös airsoft-asetta koskeva mainosteksti, mutta tilan puutteen vuoksi se oli jätettävä pois.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoskuva saattaa olla omiaan herättämään pelkoa joissakin ihmisissä, sillä kuvan ase muistuttaa ulkonäöltään oikeaa asetta. Kyseisen kaltaisia tuotteita mainostettaessa pelon hyväksikäyttäminen markkinoinnissa ei ole perusteltua. Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että markkinoinnissa on otettava huomioon mainostajan yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu.

Mainosta kokonaisuutena arvostellen mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin katsoo, ettei mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Päivi Romanov ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri